Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Reisü’l-kurralık makamı ve son reisü’l-kurra ahmed efendi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Fatih Üniversitesi Felsefe Bölümü1
Görüntülenme :
241
DOI :
Özet Türkçe :

Reîsü'l-kurrâ, Kıraat İlmi literatüründe yer alan bir kavramdır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde reîsü'l-kurrâlık makamı, Şeyhu'l-İslâmlığa bağlı resmî statüde yüksek devlet memuriyetlerinden biri idi. Türkiye Cumhuriyeti döneminde ise bu makam, sembolik bir rütbe hüviyetine bürünmüş, sadece bu ilimle uğraşanları en üst düzeyde temsil eden bir ünvan hâlini almıştır. Bugün yalnızca manevî yönüyle itibar gören reîsü'l-kurrâ'nın seçimi birtakım kurallar çerçevesinde yapılmaktadır. Buna göre reîsü'l-kurrâ tayin edilecek kişi; Takrîb seviyesinde Kıraat okumuş olması ve bundan icazet almış bulunması, bu icazetnamenin devrindeki mevcut kurrâ içinde en eski tarihi taşıyor olması, Osmanlı'nın payitahtı durumundaki İstanbul'da ikamet ediyor olması ve nihayet Kıraat İlmi'nin eğitim-öğretimiyle aktif şekilde meşgul olması gerekmektedir. Günümüzde reîsü'l-kurrâ'nın üzerine düşen başlıca görev, davet edildikleri hafızlık ve kıraat icazet cemiyetlerinde merasimleri sevk ve idare etmektir. Şu an ülkemizde hâlen yaşayan son reîsü'l-kurrâ, İstanbul-Eyüp Camii eski/emekli imamlarından Ahmet Arslanlar'dır.

Özet İngilizce :

Chief of Qurra is a term in the Literature of Qıraah. Chief of Qurra's chair was one of the high offices that connected with Shaikh al-lslam (the chief religious official) in the Ottoman Empire. In the period of Republic of Turkey, this chair became a symbolic rank and an appellation that it is given only to those seniors or masters who are dealing with this knowledge. Election of Chief of Qurra who is respected only in a spiritual manner is held according to some rules. A person who will be nominated as a Chief of Q urra must be a Q âri (professional reciter of Qur'an) in the level of Takrîb (one of the high stage in the recitation of Qur'an), have an Icazet (certificate) and this should be the oldest Icazet among the other Qurras. At the same time, he should inhabit in Istanbul which is the capital of Ottoman Empire and engage actively in the education of Qıraah. Nowadays, the main duty o f C hief o f Q urra i s t o conduct and manage the ceremonies such as recitation of Q ur'an b y h eart a nd Q ıraah. A t t he present time, the latest Chief of Qurra in our state is Ahmad Arslanlar who was/retired an imam (the religious official) of Eyup Mosque in Istanbul.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :