Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Meşihat müsteşarı eğinli ibrahim hakkı efendi’nin vaz‘ ilmine dair risâlesinin tahkik ve tahlili

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Arap Dili ve Belâgatı Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
303
DOI :
Özet Türkçe :

Lafızlar, zihindeki veya dış dünyadaki manaları gösteren sembollerdir. Lafızların manalar için belirlenmesinin / vaz' edilmesinin metodolojik ve felsefî olarak incelenmesi, "vaz' ilmi"nin konusunu teşkil eder. Tarihimizde, özellikle de Adudüddîn el-Îcî'den (ö. 756/1355) sonra, vaz' ilmine dâir, çoğu risâle ebadında olmak üzere, pek çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalardan birisi de, Bayezid Câmii dersiâmlarından, Meşîhat müsteşarı Eğinli İbrahim Hakkı Efendi'nin (1247-1311/1831-1894), vaz' ilminin temel meselelerini son derecede sistematik ve özlü bir şekilde işlediği risâlesidir. Eğinli İbrahim Hakkı Efendi'nin vaz' ilmine dâir bu risâlesinin tahkikini / edisyon kritiğini konu edindiğimiz makalemizde, önce risâleyi çeşitli yönleriyle tanıtacak, ardından tahkikli metnini vereceğiz.

Özet İngilizce :

The utterances are symbols denoting meanings that exist in the mind or in the world. The methodological and philosophical investigation of the utterances being attached to meanings constitutes the scope of the science of wad'. Especially after Adududdīn Al‐Ījī (d. 756/1355) many works on the science of wad' came into light mostly in the form of treatise. One of them is the treatise of Ibrahim Hakk Effendi of Eğin (1247‐1311/1831‐1894), the counselor of Mashihat and a mudarris (professor) of Bayazid Mosque. In this treatise, Ibrahim Hakk Effendi deals with the fundamental issues of the science of wad' in an extremely systemic and concise way. In this article, the focus of which is on the textual criticism (critical edition) of the treatise of Ibrahim Hakk Effendi on the science of wad', I will introduce up the treatise in its various dimensions and then will present its annotated version.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :