Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işarî tefsirlerde hz. meryem

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Tefsir Ana Bilim Dalı1
Görüntülenme :
378
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Kur'ân-ı Kerim'de Hz. Meryem hakkındaki kıssaların işârî tefsirlerde nasıl yorumlandığı ele alınmaktadır. Özetle ifade etmek gerekirse sûfî müfessirlere göre Kur'an'da Hz. Meryem, arınmış nefsi (nefs-i zekiyye) temsil etmektedir. Nasıl ki Hz. Meryem, rûhullah olan Hz. İsa'ya, babası olmaksızın, yalnızca Allah'ın bir lütuf ve ikramı olarak hâmile kalmış ve İsa henüz beşikteki bir bebek iken hak ve hakikati söylemişse, nefsini arındıran insan da kemâle ermiş ruhu doğurur ve artık onda konuşan bu ruhtur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This article, focuses on how the Qur'anic stories about Maryam (Mary) are interpreted in esoteric exegesis of the Quran. In summary, according t o s ufis, M aryam i n t he Q ur'an symbolises the purified soul (al-nafs al-zakiyya). Similar to the the fact that Maryam got pregnant to I sa ( Jesus) w ithout a f ather a s a b lessing f rom G od a nd Isa spoke the truth while he was a baby in a cradle, a person who purifies his soul gives birth to the satisfied spirit and thus spirit speaks out from him.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :