Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Haberlerde tedricilik ve cinlerin kulak hırsızlığı meselesi

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
302
DOI :
Özet Türkçe :

Kur'ân-ı Kerim, miladi 610 yılında inmeye başlamış; Hicaz bölgesinde, Mekke ve Medine merkezli olmak üzere, 23 yıllık zaman diliminde, belirli periyotlarla, aşamalı olarak, kendisine kulak veren insanlar için bir dünya görüşü oluşturacak çerçevede iniş sürecini tamamlamış, bu hedefini gerçekleştirmek için ilk muhatap toplumun dil, inanç, folklor ve her türlü zihni ve tarihsel malzemesini kullanmaktan çekinmemiştir. Zira ilgili muhataba, hedeflenen mesajın ulaştırılması ve karşılıklı anlama ve anlaşma süreçlerinin başlatılabilmesinin insan açısından bilinen başka bir yolu da görünmemektedir. Bu bağlamda, ilk muhatap toplum olan Mekke müşriklerinin, sahih bir Allah inancının ifadesi olan tevhit düşüncesinin önünde engelleyici bir rol oynayan temel inançlarından birisi de, yarı ilah mevkiinde konumlandırılan cin ve bunların gabya dair bilgi aşırmaları inancıdır. Bu makalede, özellikle Kur'ân'ın bir vahiy eseri olarak Hz. Peygamber'e gelişinin kabulünü mümkün kılmayan bu inancın giderilmesinin tedrici bir yol ve üslupla gerçekleştirildiğinin bir örneği olarak "istirâku's-sem'/cinlerin kulak hırsızlığı" konusunu ele alan ayetler analiz edilmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The Holy Quran started to be revealed in the year of 610 in the Hijaz region, centered on Mecca and Madina and through a period of 23 years, ranging in different time intervals was gradually completed in a concept that established the world view of its attention givers. In order to realize its goals, the Quran did not hesitate to use the language, belief system and folklore culture and all kinds of cognitive or historical material of its related society. It's obvious that there is no alternative way to initiate the understanding and communication processes and convey the message to the target people. In this context, as the first addressed society, one of the essential crudes that the pagan Meccans had, which put a handicap to an orthodox monotheistic deity belief was the semi deity concept of demons (jins) and the belief on their pilfering information from unknown (al ghayb). In this article, the verses regarding "istiraku's sem'/ stealing by hearing are discussed to illustrate an example of removing such belief gradually, which prevents accepting the revelation of Quran to the prophet by divine authority.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :