Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Divine retribution again: is the current economic crisis god’s punishment?

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Theology1
Görüntülenme :
264
DOI :
Özet Türkçe :

For many centuries the faithful believed, and some still take it to be true that certain in-stances of suffering are God's punishment for the sins committed. The current economic crisis has raised once more the idea of divine retribution for human immoralities. Certain politicians, clerics among others from different religious traditions argue that the latest economic crisis is God's punishment for the financial wrongdoings. Is the notion of divine retribution making its come back? Has this idea a strong religious foundation? How far this argument coherent? These are some of the questions to be sought answer in this paper in the context of the current eco-nomic crisis with references to Jewish, Christian and Islamic traditions.

Özet İngilizce :

İnanan insanlar yüzyıllarca belirli acıların işlenmiş günahların karşılığı olarak Tanrı'nın cezası olduğuna inandı, hatta bir kısmı bugün bile doğru kabul etmektedir. Mevcut ekonomik kriz, insanların kötü davranışlarının ilahi ceza olduğu görüşünü bir kez daha gündeme getirdi. Farklı inançlardan bir kısım din adamları, politikacılar, diğerleri yanında, son ekonomik krizin mali düzensizlikleri Tanrı'nın cezalandırması olduğunu iddia etmektedir. İlahi ceza düşüncesi geri gelmekte midir? Bu görüş güçlü dini temellere sahip midir? Bu iddia ne kadar tutarlıdır? Bunlar, Yahudi, Hıristiyan ve İslam geleneklerine atıflar yapılarak mevcut ekonomik kriz bağlamında burada cevapları aranacak bir takım sorulardır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :