Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ahlâk ve siyaset üzerine düşünceler

Yazar kurumları :
İstanbul Müftülüğü1
Görüntülenme :
390
DOI :
Özet Türkçe :

Bir önceki sayıdaki makalemizde aşağıda çevirisini sunacağımız risale hakkında hem tanıtıcı mahiyette hem de içeriğe yönelik bilgiler verilmişti. Burada sadece çeviri hakkında birkaç hususa işaret edilecektir. Bu çalışmada İbn Kemmûne'nin elKelimâtü'lvecîze müştemiletün alâ nüketin latîfetin fi'lilmi ve'lamel adlı risalesinin mukaddime ve amelî hikmete dair bölümünün çevirisi yer almaktadır.1 Çeviride esas aldığımız metin Reza Pourjavady ve Sabine Schmidtke tarafından neşredilmiştir.2 İbn Kemmûne'nin bu eserde ağdalı ve veciz bir dil kullandığını ve bu durumun da çeviride bazı güçlüklere yol açtığını belirtmek istiyoruz. İkinci olarak, naşirler yazma nüshalardaki farklılıklara işaret etmesine rağmen bazı pasajlardaki tüm okunuşların metnin anlamına bir rahatlık getirmediğine de dikkat çekmek istiyoruz. Bununla birlikte bir iki istisna dışında metnin tamamında, farklılık olan yerlerde naşirlerin verdiği ana metni esas aldık. Ayrıca metni daha anlaşılabilir kılmak için siyaka uygun bir şekilde köşeli parantez içinde tarafımızdan yapılan bazı ilaveler bulunmaktadır. Yine aynı maksata binaen bazı cümlelerin çevirisinde müellifin ibarelerine parantez içinde italik olarak yer verilmiştir.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :