Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası

Yıl 2009 , Cilt 59 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye de kurumsal yönetişim iklimi

Yazar kurumları :
Ġ.Ü. İktisat Fakültesi İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
346
DOI :
Özet Türkçe :

Kurumsal yönetişim; şirketlerin küreselleşmenin getirdiği yeni koşullarla uyum sağlamalarında nemli role sahip bir kavramdır. Kurumsal yönetişim; şeffaflık, hesap verebilirlik, adillik ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde, şirketlerin tüm şirket paydaşlarıyla olan ilişkilerini tanımlar. Bu çalışma, kurumsal yönetişimin Türkiye'deki durumunu ve bu konuda yaşanan gelişmeleri incelemektedir. Türkiye'deki kurumsal yönetişim ortamını şekillendiren toplumsal kültür, mülkiyet yapısı, yasal yapı, muhasebe standartları gibi konular üzerinde durulmuş ve bu başlıkların kurumsal yönetişim mekanizmaları üzerindeki etkileri ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Özellikle 2001 krizini izleyen dönemden başlayarak hayata geçirilen yapısal ve yasal reformların kurumsal yönetişim iklimi üzerindeki etkileri saptanmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Corporate governance is a framework concept that helps companies to meet the new conditions introduced by globalization. Corporate governance defines the relationship between the company and its stakeholders in the context of transparency, accountability, responsibility and equality. This paper attempts to provide an overview of the state and the developments regarding corporate governance in Turkey. Topics that shape corporate governance structure in Turkey like; social culture, ownership structure, legal structure and accounting standarts are analyzed. The effects of these topics on corporate governance mechanisims are discussed in detail. The legal and structural reforms following 2001 crisis and their impact on corporate governance climate in Turkey is reviewed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :