Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası

Yıl 2010 , Cilt 60 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The european union: a regional political laboratory for co-existence of multiple civilisations and implementation of social policies/sustainable development?

Yazar kurumları :
İstanbul Teknik Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi1
Görüntülenme :
311
DOI :
Özet Türkçe :

By analysing the European integration experience, this paper tries to find answers for the following two major questions. For how long do we have to take the collectivist identities (national, cultural, religious or civilisational) as the main unit of analysis in International Relations? Are post-national/civilisational/cultural/religious legitimacy formations nothing but mere utopias? As the European Union is the most developed regional political and economic integration movement at hand, the analysis of its successes and failures can give important hints on the probable formation of such governance models (inclusive of multiple civilisations and capable of providing distributive justice). In this context, this paper will argue that in the short-run the EU can be considered as a regional political laboratory for co-existence of multiple civilisations and implementation of sustainable development backed by social policies.

Özet İngilizce :

Avrupa Bütünleşmesi hareketini incelerken bu makale temelde iki ana soruya cevap aramaktadır. Daha ne kadar süreyle kollektif kimlikleri (milli, kültürel, dini veya medeniyet bazlı) Uluslararası İlişkilerin ana analiz birimi olarak kabul etmek zorundayız? Ayrıca, ulus/medeniyet/kültür/din bazlı olmanın ötesindeki meşruiyet formları tamamen bir hayal olarak mı kalacaktır? Bugün en gelişmiş bölgesel siyasi ve ekonomik bütünleşme hareketi durumundaki Avrupa Birliği'nin bu çerçevedeki başarı ve başarısızlıklarının analizi, bu tür yönetişim modellerinin (çoğul medeniyet formlarını içselleştiren ve dağıtımcı adaleti sağlayabilen) ortaya çıkma olasılıkları hakkında önemli ipuçları verecektir. Bu çerçevede, bu makale, Avrupa Birliği'nin, söz konusu çoğul medeniyet formlarının oluşabilmesi ve sosyal politikalarla desteklenmiş sürdürülebilir kalkınma modelleri gelişmesi için bir bölgesel siyasi deney alanı olarak ele alınabileceğini öne sürecek ve bu bağlamda söz konusu yapıyı inceleyecektir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :