Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası

Yıl 2009 , Cilt 59 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kurumsal yönetim uygulamalarının türk bankacılık sektöründeki durumu

Yazar kurumları :
Ġ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
384
DOI :
Özet Türkçe :

Kurumsal yönetim, son yıllarda hem dünyada, hem de ülkemizde önemini arttırmıştır. Şirketlerin sahipleri ile yöneticilerinin farklılaşması ile birlikte "temsil sorunu" ortaya çıkmıştır. Dünyada kurumsal yönetimin yaygınlaşması, 1999 yılında yayınlanan OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri ile başlamıştır. Ülkemizde ise, bu ilkelere paralel olarak, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ilk kez 2003 yılında yayınlanmıştır. Bankacılık sektöründe kurumsal yönetim, diğer sektörlerden farklı mekanizmalar gerektirdiğinden bu çalışmada inceleme konusu olarak seçilmiştir. Çalışmanın analiz kısmında, hisse senetleri İMKB'de işlem gören bankaların kurumsal yönetim uygulamaları hakkında bilgi içeren çeşitli raporları incelenerek bu sektörde kurumsal yönetim uygulamalarının durumu hakkında bir değerlendirme yapılmıştır.

Özet İngilizce :

Corporate Governance has been on the agenda for a long time both in the World and Turkey. OECD Principles of Corporate Governance (1999) is the first good governance conduct largely accepted throughout the world. In Turkey, Capital Market Board of Turkey published CMB Principles of Corporate Governance in 2003. Corporate governance in banking sector is chosen as the main theme of this article since it requires different mechanisms as compared to other sectors. Lastly, corporate governance practises in banks whose shares are traded in ISE are analyzed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :