Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası

Yıl 2011 , Cilt 61 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Imkb kurumsal yönetim endeksi’ndeki (xkury) firmaların finansal performanslarının topsis yöntemi ile ölçümü ve kurumsal yönetim notu ile analizi

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
472
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem görmekte olan, Kurumsal Yönetim Endeksi'nde yer alan (Gözaltı Pazarı hariç) 2007 yılında yedi ve 2008 yılında on halka açık büyük ölçekli firmaların verileri üzerinde yapılmıştır. Veri seti olarak geçerli dönemlerde yer alan bilanço ve gelir tabloları kullanılmıştır. Finansal performans göstergesi olarak seçilen finansal oranlar 2007 ve 2008 yılları için ayrı ayrı hesaplanarak ve her bir yıl için şirket performanslarına göre Çok Özellikli Karar Verme Yöntemleri'nden bir tanesi olan TOPSİS yöntemi ile sınanmıştır. Anılan dönemdeki işletmelerin finansal performansları ölçülerek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notları ile analiz edilmiştir. Çalışmada Kurumsal Yönetim olgusundan genel olarak bahsedilerek ve finansal performans ölçümünde kullanılan oranlar açıklanarak firmalar için hesaplanan oranlar TOPSIS yöntemi ile genel firma performansını gösteren tek bir puana çevrilmiştir. Her yıl (2007- 2008) için elde edilen performans puanları firmaların o yıllara ait derecelendirme kuruluşu tarafından kendilerine verilen kurumsal yönetim notu ile daha detaylı analiz edilmiştir.

Özet İngilizce :

This study is based on the datas of large size public companies registered to İstanbul Stock Exchange and take plase in Institutional Administration Index those are 7 companies from the year 2007 and 10 companies from the year 2008. Balance sheets and income statements are used as data set. Financial rates chosen as indicator of financial performance have been calculated for years 2007-2008 seperatley and tested with TOPSIS method. Measurin financial performance of companies in that period Institutional Administration Grading Scores are analyzed. In this study measured ratios for all firms are transformed into one unique score mentioning institutional administration concept generally and explaining raitos used in performance measurement. Performance scores for each year (2007-2008) are analyzed in details with the institutional management grades those are assessed by grading institute.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :