Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası

Yıl 2011 , Cilt 61 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

“finansal kabarcıklar” teorisi ve finansal krizler

Yazar kurumları :
Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
571
DOI :
Özet Türkçe :

Finansal kabarcık mikro çerçevede münferit bir aktifin cari fiyatının sürekli yükselerek içsel (temel) değerinden sapmasıdır. Kabarcıkta fiyat artışı o kadar önemli ve süreklidir ki piyasada sözkonusu artışın gelecekte de devam edeceği istikametinde kuvvetli bir beklenti oluşturur. Kabarcık makro çerçevede aktif piyasası reel fiyat endeksinde meydana gelen sürekli artış oranının aynı dönemde ülke ekonomisinin kaydettiği reel ekonomik büyüme oranını aşmasıdır. Kabarcıkların varlığı finansal ve reel sektörde kaynak tahsisini bozmakta, piyasanın "etkinliği"ni azaltmaktadır. Sonuçta patlamamış olsa bile kabarcık reel ekonomi üzerinde olumsuz önemli etkiler doğurarak ülke ekonomisinde gerçekleşen (fiilî) reel ekonomik büyüme oranını düşürmektedir. Patlaması halinde kabarcık hiç değilse aktif piyasasında keskin bir fiyat düşüşüne götürür. Ancak kabarcığın patlaması bir finansal krizi de tetikleyebilir. Kabarcık teorileri esas olarak hisse senedi piyasasında meydana gelen aktif fiyat kabarcıklarını açıklamak üzere inşa edilmişlerdir. Bununla beraber kabarcık teorileri tahvil piyasası dahil tüm aktif piyasalarında ve emlâk piyasasında görülen fiyat kabarcıklarını açıklamak için de kullanılmaktadır. Çalışmada kabarcık önce teorik olarak tanımlanmaya çalışılmış ve kabarcık teorileri ele alınmıştır. Sonra kabarcığın vuku bulma safhalarına yer verilmiş ve reel ekonomi üzerindeki etkileri tartışılmıştır. Müteakiben kabarcığa müdahale açısından proaktif-reaktif para politikası tercihi üzerine tartışmaya yer verilmiştir. Daha sonra kabarcık oluşumu ve patlaması vakalarını teşhis etmek maksadıyla muhtelif tanımlar gözden geçirilmiş ve uygun bir amprik tanım inşa edilmeye çalışılmıştır. Son olarak 3 Latin Amerika ülkesinin (Brezilya, Arjantin, Meksika) 1990 sonrasında tecrübe ettikleri kabarcık vakaları amprik olarak tanımlanı

Özet İngilizce :

In the micro frame, the financial bubble is that the current price of the asset increases continually, and deviates from its fundemantal value. In the bubble the incrase in the price is so important and permanent that it causes a very strong expectation in the market as the increase in the price continues in the future. In the macro frame, the bubble is that the increase rate (%) in the asset real price index exceeds the real economic growth rate (%) significally in the same country and period. The bubble disrupts distribution of the resource and decreases "effiency" of market. Thus, even if it doesn't burst, the bubble causes very serious and negative affects in the real economy, and consequently decrease the actual (occurred) and real economic growth. The bubble, if it burst, at least leads to a sharp decline in the asset prices but it can trigger a financial crisis also. Previously the bubble's theories had been mainly built in order to explain the price bubbles in the stock market. However, the bubble's theories are used in order to explain the price bubbles occurred in all asset markets, includs stock market also, and real estate (house) markets. In our papper at first the bubble was defined theoretically and the theories of bubble vere examined. Later the stages of occurrence of the bubble were scrutinized and its affects on the real economy were argued. Subsequently, the matter as "reactive or proactive strategy" in the monetarist policy in regard to the financial bubble was discussed. Afterwards, the various definitions were examined and an appropriate amprical definition was tried in order to describe the cases of bubble and bubble's burst. Finally, the occurrences of bubbles that 3 Latin American countries (Brazil, Argentine, and Mexico) experienced since 1990 were defined and studied amprically. In the conclusion's part of the papper, some results we arrived were counted.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :