Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 18

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de kadinlarin işgücüne katilimilarinin kohort analizi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
436
DOI :
Özet Türkçe :

Ülkemiz işgücü piyasasında kadınların işgücüne katılım oranları AB ülkelerine nazaran oldukça düşüktür. Ülkemizdeki söz konusu durumun yaş ve kohort etkisini saptamak ve bu faktörlerin kadınların işgücüne katılımını ne ölçüde etkilediğini belirlemek için kohort analizi yapılmıştır. Kohort analizi farklı alanlarda birçok araştırmacı tarafından farklı modeller geliştirilerek kullanılmıştır. Bu analiz için Beaudry ve Lemieux(1999) tarafından geliştirilen model kullanılmıştır. Bu modelde kadın işgücünü etkileyen faktörler; makroekonomik etki, belli bir kohort içindeki kadınların yaşlarının etkisi ve kohortun spesifik etkisi olmak üzere üç etkiye ayrıştırılarak incelenmiştir.Türkiye’de kadın işgücü üzerinde yaş etkisinin ve kohort etkisinin belirleyici olduğu görülmektedir. Aynı zamanda makroekonomik etki olarak seçilen erkeklerin işsizlik oranından da kadın işgücünün etkilendiği belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

Labour force participation rates of women in Turkey are quite low with respect to European Union member countries. Cohort analysis application was used with an aim of determining the reasons of this situation and how extent these reasons effect woman labor force. Cohort analysis is used by many researchers who establishing different models in different contexts. The model, which was developed by Beaudry and Lemieux (1999), was used for the application of cohort analysis. In this model, factors effecting woman labor force are examined by seperaring these effects in three categories: macroeconomic factors, ages of women in a cohort and specific effects of a cohort. It is seen that age effect amd cohort effect are significant on women’s labor force in Turkey. Also, it’s determined that women’s labor force is effected by men’s labor force as a macroeconomic effect.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :