Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye de yenilenebilir enerji alternatiflerinin seçimi için graf teori ve matris yaklaşım

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü1
Görüntülenme :
323
DOI :
Özet Türkçe :

Yenilenebilir enerji, doğanın evrimi içinde, bir sonraki gün aynen mevcut olabilen hidrolik, jeotermal, güneş, biokütle ve rüzgâr gibi enerji kaynaklarını ifade etmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye içinde ekonomik, politik ve çevre açısından güvenilir enerji sağlama özellikleri ile oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu yüzden, enerji yatırımları açısından en iyi yenilenebilir enerji alternatifinin seçimi önemlidir. Graf teori bir mantıksal ve sistem yaklaşımı olarak bilim ve teknolojinin çeşitli alanlarında modelleme ve analiz için kullanılan model sunumlarını kapsar. Matris yaklaşım ise, amaçları karşılamak üzere sistem fonksiyonu ve indeks türetmek için graf modellerin analizinde kullanılır. Bu çalışma, yenilenebilir enerji alternatiflerinin seçimi için somut ve soyut kriterlerin değerlendirildiği ve birbiriyle ilişkili her bir kriterin göreceli önceliğinin tanımlandığı bir graf teori ve matris yaklaşım uygulamasını içermektedir.

Özet İngilizce :

Renewable energy is the kind of energy including hydro, geothermal, solar, biomass and wind which presents as same in the next day according to natural cycle process. Renewable energy resources, like for all the other countries, make up a significance role in reliable energy supply from economical, political and environmental issues in Turkey. For this reason, selection of the best renewable energy alternative is very important for the energy investment. Graph theory is a logical and system approach consists of model presentations for modeling and analysis in different fields of science and technology. Matrix approach is used in graph models to produce indices and system function to realize the goals. In this study, tangible and intangible criteria are evaluated and relative importance of each criterion is defined according to each other by using graph theory and matrix approach for selecting the best renewable energy alternative.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :