Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Stratejik üretim işletme performansı ilişkisi: yapısal eşitlik modellemesi üzerine bir analiz

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi, İİBF. İşletme Bölümü1, Pamukkale Üniversitesi. İİBF. İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
628
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, tekstil ve otomotiv yan sanayi işletmelerinde üretim stratejisine dayalı olarak ortaya çıkan üretim performansının işletme performansına etkisinin tespit edilmesidir. Araştırma Türkiye'de faaliyette bulunan tekstil ve otomotiv yan sanayi küçük ve orta ölçekli işletmelerinde gerçekleştirilmiştir. Üretim güçleri olarak isimlendirilen rekabet öncelikleri ve ileri imalat teknolojileri ile işletme stratejisiyle üretim stratejisi arasındaki etkileşimi ifade eden stratejik uyuma dayalı olarak hesaplanan üretim performans endeksi aracılığıyla üretim performansının belirlenerek, üretim performansının işletme performansına etkisi araştırılmıştır.

Özet İngilizce :

The objective of this study is to determine the impact of manufacturing performance, which is created by the manufacturing strategy in textile and automotive supply industries, on business performance. The research was applied to small and medium-sized enterprises operating in textile and automotive supply industries in Turkey. The effect of manufacturing performance to business performance is investigated through the manufacturing performance index based on competitive priorities and advantage manufacturing technologies which are named as manufacturing forces and strategic fit which is alignment between business strategy and manufacturing strategy.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :