Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi

Yıl 2005 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Reel döviz kuru ve dış ticaret dengesi ilişkisi

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi İ.İ.B.F, Ekonometri Bölümü1
Görüntülenme :
407
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, reel döviz kuru değişimlerinin Türk dış ticaret dengesi üzerindeki etkileri, farklı mal grupları dikkate alınarak belirlenmeye çalışılmıştır. 1995:1-2004:4 dönemini kapsayan bir veri seti ile modern zaman serisi teknikleri kullanılarak, şu sonuçlara ulaşılmıştır; 1) Değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki yoktur. 2) Kısa döneme gelince; reel döviz kuru ve ticari denge arasındaki ilişki, temel olarak sermaye malları ticareti tarafından belirlenmektedir.

Özet İngilizce :

In this paper, we attempt to determine the effect of real exchange rate on the trade balance for the Turkish economy by regarding to different commodity groups. By using monthly data for the period of 1995:1-2004:4 and advanced time series techniques, the following results were achieved: 1) There is no long-run relationship between reel exchange rate and trade balance. 2) As for short run, relationship between real exchange rate and trade balance is driven by capital commodities basically.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :