Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Performans ölçümü, yönetimi ve istatistiksel analizi

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonometri Bölümü İstatistik Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
308
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, öncelikle performans ölçümü ve performans yönetiminin teorik yapısı irdelenmiş, daha sonra ham performans puanlarının hesaplanması, ham performans puanlarının oluşumunu etkileyen faktörler, bağıl performans değerlendirme ve ham performansların bağıl değerlendirme ile performans notuna dönüştürme süreci anlatılmıştır. Son olarak, TOFAŞ'ta CEO'ya bağlı 3 bölümde çalışan 178 beyaz yakalının performans puanlarının istatistiksel analizi yapılmış ve alternatif 4 bağıl değerlendirme yaklaşımı ile ham performans puanları performans notlarına dönüştürülmüştür. Dört yaklaşımda da dönüştürülmüş veya düzeltilmiş ham performans puanları, küçükten büyüğe doğru sıralanarak değerlendirmeye alınanların %2'sine E, %10'una D, %65'ine C, %20'sine B ve %3'üne ise A notu verilmiştir.

Özet İngilizce :

In this article it is firstly explained theoretical structure of performance measurement and management. Afterwards, it is expounded computation of raw performance scores, factors affecting coming into existence of raw performance scores, relative performance evaluation and transformation process into relative performance scores of raw performance scores with relative evaluation. Finally, it is applied the statistical analysis of performance scores which is obtained from 178 staff working in three department dependent on CEO in TOFAS. Furthermore, applying four alternative relative evaluation approach, raw performance scores were transformed into relative performance scores. On the four alternative approaches transformed or adjusted raw performance scores had been sorted ascending and it had given E grade to 2%, D to 10%, C to 65%, B to 20% and A to 3% of them.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :