Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Muğla ilindeki mermer işletmelerine yönelik veri zarflama analizi örnek olayı

Yazar kurumları :
MPM - Araştırma ve Verimlilik Ölçme - İzleme Bölüm Başkanlığı1, Gazi Üni., Müh Fak., End. Müh. Böl.2
Görüntülenme :
358
DOI :
Özet Türkçe :

Sanayileşmenin lokomotifi olan madencilik faaliyetlerinin önemi her geçen gün biraz daha fazla anlaşılmaktadır. Günlük hayatta fonksiyonel olarak enerji, tarım ve sanayinin girdilerinde kullanılan madencilik ürünleri aynı zamanda ülkelerin ellerinde bulundurdukları ekonomik gücü de simgelemektedir. Türkiye, doğal taş faaliyetleri ve mermer rezervi bakımından diğer ülkeler ile kıyaslandığında şanslı sayılabilecek bir konumdadır. Ancak, her ne kadar çok rezerve sahip olunsa da bunların etkili ve verimli bir şekilde ekonomik faaliyete katılması da bir o derece de önemlidir. Muğla ili mermercilik faaliyetleri bakımından ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlamakta ve bölgenin gelişmesini hızlandırmaktadır. Dolayısıyla, ilin ekonomisinde önemli yeri olan mermer işletmelerin yıllara göre etkinliğinin ve verimliliğinin incelenmesi yönlendirici olacaktır. Çalışmada, Muğla ilindeki 12 mermer işletmesinin 2005-2009 dönemlerini kapsayan verileri üzerinden Veri Zarflama Analizi ile Malmquist TFV değişimleri ortaya konulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The importance of the mining activities, the driving force of industrialization has been realized every passing day. Mining products have been using functionally within energy, agriculture and manufacturing as inputs in daily life and they also symbolize countries economic power. Turkey is a fortunate country in terms of natural stone activities and marble reserve compare with other countries. Nevertheless, having redundant reserve, their participating effectively and productively in economic activity is also important. Muğla provides positive contributions to the national economy and accelerates the development of the region in terms of marble activities. Therefore, examination of the efficiency and productivity of marble firms, playing an important role in the economy of the province, by year will be directive. In this study, Malmquist TFP change were calculated by using DEA methodology with data, collected from 12 marble firms between the years 2005-2009.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :