Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mekânsal etkileşim analizi

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü1
Görüntülenme :
376
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada mekânsal ekonometrik modeller tanıtılmakta ve bu modellerin maksimum olabilirlik yöntemiyle analizi amaçlanmaktadır. Ayrıca mekânsal modellere ait belirleme testlerinin yanı sıra verileri en iyi temsil eden uygun modelin nasıl belirlendiği izah edilmeye çalışılmaktadır. Bu bağlamda örnek olay olarak Türkiye'nin illerine ait 2006 yılı sebze üretim alanları dikkate alınmıştır. Kurulan modelde komşuluğun sebze üretimi üzerine etkisi araştırılmıştır. Ampirik bulgular neticesinde pozitif mekânsal etkileşim gözlenmiş, sınır komşuluğunun sebze üretimini artırdığı sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

This paper aims to explain the spatial econometric models and analyses these models with the maximum likelihood method. Also in addition to specification tests which belong to spatial models, choosing the best model that represents data is explained. In this context, the vegetable lands used in Turkey in the year of 2006 are considered. In the model, the effect of the neighbourhood to the vegetable plant is investigated. Empirical evidence indicates that there is positive spatial interaction and contiguity neighbour increases the vegetable plant.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :