Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küresel finansal krizin işletmelerin etkinlik ve performans düzeylerine etkileri: 2008 finansal kriz örneği

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Pasinler Meslek Yüksekokulu1, Sinop Üniversitesi, Gerze Meslek Yüksekokulu2
Görüntülenme :
535
DOI :
Özet Türkçe :

2007 yılının sonlarına doğru Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen finansal kriz, dünyadaki diğer ülkelere yayılarak küresel bir krize dönüşmüştür. Küresel kriz, işletmelerin kaynaklarını daha etkili kullanmalarını ve sektör içerisindeki performanslarını artırmalarını gerekli kılmıştır. Bu çalışma İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na kote olan, Metal Eşya ve Makine sektöründe faaliyet gösteren 25 işletme üzerinde yapılmıştır. Bu işletmelerin finansal kriz başlangıcından önceki ve sonraki üçer aylık iki dönemine ait 10 adet rasyosu kullanılarak sektör içerisindeki etkinlik ve performansları ölçülmüştür. İşletmelerin etkinliği ve performanslarını belirlemede Veri Zarflama Analizi (VZA) ve TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) analizleri kullanılmıştır. VZA sonuçları işletmelerin finansal kriz öncesine göre kaynaklarını daha etkili kullandıklarını göstermekte ve TOPSIS analizi sonuçlarına göre işletmelerin performans sıralamalarında önemli bir farklılık olmadığı görülmektedir.

Özet İngilizce :

Financial crisis occurred in USA at the end of the year of 2007 became a global crisis by spreading to the other countries in the world. Financial crisis makes businesses necessary to use their resources more efficient and increase their performance. In this study, by using 10 financial ratios of 25 firms that traded in Metal Product and Machine Sector before and after two periods of financial crisis. Data envelopment analysis (DEA) and TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) analysis are used to determine efficiency and performances of businesses respectively. DEA results show that businesses use their resources more efficient compared to the before financial crisis and TOPSIS analysis results show that there is no an important difference of ranking of performances of businesses.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :