Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 18

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kredi hacmi artişinin cari açiğa etkisi: çoklu yapisal kirilmali eşbütünleşme analizi

Yazar kurumları :
Adnan Menderes Üniversitesi1 Hakkari Üniversitesi2, Adnan Menderes Üniversitesi3
Görüntülenme :
447
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Türkiye'deki yurtiçi toplam kredi hacmi ile cari işlemler açığı arasındaki ilişki, 1992Q1-2012Q3 dönemi verileri kullanılarak, Carrion-i-Silvestre (2009) çoklu yapısal kırılmalı birim kök testi ve Maki (2012) çoklu yapısal kırılmalı eşbütünleşme yöntemiyle araştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; yurtiçi toplam kredi hacmi artışıyla cari işlemler açığı arasında, eşbütünleşmenin varlığı tespit edilmiş ve yurtiçi kredi hacmindeki artışın, cari işlemler açığını arttırıcı bir faktör olduğu görülmüştür. Hata düzeltme modelinde ise, uzun dönemde birlikte hareket eden seriler arasında kısa dönem sapmalarının ortadan kalktığı gözlenmiştir.

Özet İngilizce :

In this study, the relationship between total domestic credit volume and current account deficit in Turkey is investigated with the unit root test with multiple structural breaks of Carrion-i-Silvestre (2009) and cointegration test with multiple structural breaks of Maki (2012) by using quarterly data over the period 1992:Q1-2013:Q3 period. According to obtained evidences there is a cointegration relationship between domestic credit volume and current account deficit, namely determined that an increase in the domestic credit volume is a factor in increasing the current account deficit. In the error correction model, observed that shortrun deviations between the series moving together in the long-run were disappeared.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :