Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işlem bazlı manipülasyonun istatistiksel sınıflandırma analizleriyle belirlenmesi

Yazar kurumları :
Bilecik Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksek Okulu İktisadi ve İdari programlar1, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler Ana Bilim Dalı2
Görüntülenme :
374
DOI :
Özet Türkçe :

İşlem bazlı manipülasyonun yatırımcılar, hisse senedi piyasası ve bunlara bağlı olarak tüm ekonomi üzerinde önemli olumsuz etkileri söz konusudur. Dolayısıyla işlem bazlı manipülasyonun belirlenmesine yönelik yapılacak bir çalışma, konunun taraflarına önemli bilgiler sağlayacaktır. Yatırımcılara hisse senedi seçim kararını alırken yol gösteren finansal oranların, işlem bazlı manipülasyon açısından gösterge olarak kullanabilirliğini ölçmeyi amaçlayan bu çalışmada, Lojistik Regresyon ve Diskriminant Analizi kullanılmıştır. Çalışmada, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 1996–2005 yılları arasında meydana gelen işlem bazlı manipülasyonlara ait veriler kullanılarak, finansal oranlar hesaplanmıştır. Bu finansal oranlar analizlerde bağımsız değişkenleri oluşturmuş, bağımlı değişken ise işlem bazlı manipülasyonun gerçekleşme durumuna göre "0" ve "1" şeklinde dikotomik olarak kodlanmıştır. Yapılan analizlerin sonucunda "Aktif Kârlılığı" ve "Hisse Başına Defter Değeri" bağımsız değişkenlerinin, işlem bazlı manipülasyonun belirlenmesinde önemli finansal oranlar olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

The trade based manipulation has negative effects on investors, stock market and so, depending on them on whole economy. Consequently, a study based on determination of manipulation will provide information to related individuals. The goal of this study is evaluating the usability of financial ratios in trade based manipulation as an indicator when the investors make the stock selection decision. To make this evaluation Logistic Regression and Discriminant Analysis are used. In the study, the data between the years 1996-2005 that about trade based manipulation are gained from the Istanbul Stock Exchange and the financial ratios are calculated. These ratios are formed as independent variables in the analysis. Beside the independent variables, the dependent variable is coded as dichotomous "0" and "1" according to the trade based manipulation's realization case. According to the analysis, we reach the conclusion as the independent variables of "Return on Assets" and "Book Value per Share" are the important financial ratios to determine the trade based manipulation.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :