Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Firma karakteristiğinin sermaye yapısı üzerindeki etkisinin analizi

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü1, Bozok Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
291
DOI :
Özet Türkçe :

Optimal sermaye yapısına ulaşmak isteyen işletmelerin varlık kullanımı ve kaynak temininde izlediği finansal politikalar firma karakteristiğini belirlemektedir. Bu çalışmada panel veri analiziyle firma karakteristiğinin sermaye yapısı üzerindeki etkisi ampirik olarak test edilmektedir. Firma karakteristiğini temsil eden sermaye yapısı belirleyicileri olarak, borçlanma oranı, likidite oranı, faiz karşılama oranı, firma büyüklüğü ve büyüme oranları kullanılmıştır. Araştırma kapsamına, İMKB'de kayıtlı olan Metal Ana Sanayi ve Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler alınmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre firma karakteristiğini temsil eden değişkenlerden olan firma büyüklüğü dışındaki diğer tüm değişkenlerin sermaye yapısı üzerinde negatif etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

Financial policies about asset usage and resource gathering which firms use in order to maintain optimal capital structure, define firm characteristics. In this study the effects of firm characteristics on capital structure analyzed empirically with panel data analysis. A capital structure determinant which represents firm characteristics is used as; debt ratio, liquidity ratio, interest coverage ratio, firm size and growth ratios. Research conducted through Basic Metal Industry, Metal Goods, Machinery and Tool Industry companies which operate in Istanbul Stock Exchange. According to the results all the determinants of firm characteristics except firm size have a negative impact on capital structure.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :