Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Doğrusal olmayan kanonik korelâsyon analizi ile istatistiğe yönelik tutumlarda üniversite öğrencileri arasındaki bireysel farklılıkların incelenmesi

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler Ana Bilim Dalı1, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe-Fina
Görüntülenme :
468
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Türkiye'nin sosyo-ekonomik yapısında gelecekte etkili olabilecek İşletme, İktisat ve Maliye bölümlerindeki üniversite öğrencilerinin İstatistik dersine yönelik tutumları ile bireysel özellikleri arasındaki ilişki incelenmektedir. Verilerin toplanması aşamasında; öğrencilerin istatistiğe yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla İstatistik Tutum Ölçeği (İTÖ) ile araştırmacılar tarafından hazırlanan demografik bilgi formu kullanılmıştır. Üniversite öğrencilerinin İstatistik dersindeki başarı notları, bu dersi tekrar sayıları ve tekrar nedenleri ile İstatistik dersine yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilmek amacıyla Doğrusal Olmayan Kanonik Korelâsyon Analizi'nden yararlanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, söz konusu değişkenlerin, öğrencilerin bu derse karşı tutumlarında belirleyici rol oynadığı görülmüştür.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to investigate the relation between the demographic features and the attitude devoted to the statistics lesson of the students in departments of business administration, economics and public finance that will be able to effective on the socio- economic structure of our country in the future. By the purpose of measuring the attitude devoted to the statistics, Survey of Attitudes Towards Statistics and a demographic knowledge form prepared by the researchers are used in the stage of data collection. The Nonlinear Canonic Correlation Analyze is used for put forward the relation between the accomplishment note in the Statistics lesson, repetition number, repetition reason and the attitude devoted to the statistics lesson of the university students. In the conclusion of the analysis it was found that the variables of accomplishment note in the Statistics lesson, repetition number and repetition reason are perform on the attitudes of students toward the Statistics lesson.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :