Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi

Yıl 2005 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Determinants of intra-industry trade in final goods and intermediate goods between turkey and selected oecd countries

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Osmangazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
323
DOI :
Özet Türkçe :

The increased importance of fragmentation in world trade has created an interest among trade economists to explain the determinants of trade in intermediate goods. A significant portion of trade in intermediates between Turkey and OECD countries takes the form of intra-industry (IIT). Country-specific and industry-specific hypotheses drawn from the IIT literature are put forward to investigate the IIT in final and intermediates between Turkey and other selected OECD countries for the period of 1985-2000. To test these hypotheses, we have utilized three-way fixed effects and random effects models. The results indicate that the determinants of IIT for final goods are not much different from those for intermediate goods. Finally, the results suggest that country-specific rather than industry-specific variables are the central determinants of IIT in final and intermediate goods between Turkey and OECD.

Özet İngilizce :

Üretimin farklı ülkelerde gerçekleştirilmesi nedeniyle uluslar arası ara malları ticareti ekonomistler arasında bu ticaretin belirleyicilerini açıklama konusunda bir ilgi uyandırmıştır. Türkiye ile OECD ülkeleri arasında yapılan ticaretin önemli bir kısmı ara mallarında gerçekleşen endüstri-içi ticaret oluşturmaktadır. Bu çalışmada endüstri-içi ticaret literatüründeki ülkeye özgü ve endüstriye özgü hipotezler kullanılarak 1985-2000 döneminde Türkiye ve seçilmiş OECD ülkeleri arasındaki ara ve nihai mal ticareti açıklanmaya çalışılmıştır. Bu hipotezleri test etmek için Fixed Effects ve Random Effects modelleri kullanılmıştır. Ampirik sonuçlar ara mal ve nihai mal ticaretinin belirleyicileri arasında bir fark bulunmadığını göstermektedir. Ayrıca, sonuçlar Türkiye ve OECD ülkeleri arasında ara ve nihai mallarda gerçekleşen endüstri-içi ticareti açıklamasında ülkeye özgü hipotezlerin endüstriye özgü hipotezlerin açıklanmasında daha başarılı olduğunu önermektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :