Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Banka kredileri ve enflasyon arasındaki ilişki: türkiye üzerine ekonometrik bir analiz (1983-2007)

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi İ.İ.B.F.1, Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F.2
Görüntülenme :
651
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, iktisat literatürünün önemli tartışma konularından birini oluşturan banka kredileri ile enflasyon arasındaki ilişki, Türkiye açısından belirlenmeye çalışılmaktadır. 1983-2007 dönemini kapsayan bu çalışmada, toplam banka kredileri ve enflasyon (ÜFE) değişkenleri kullanılmıştır. Banka kredileri ile enflasyon arasındaki ilişkiler, Johansen eş-bütünleşme analizi ve hata düzeltme modeli kullanılarak ekonometrik açıdan analiz edilmektedir. Analiz sonuçlarına göre, uzun dönemde enflasyon banka kredilerini negatif etkilerken, banka kredileri enflasyonu pozitif etkilemektedir. Ayrıca hata düzeltme-geliştirilmiş Granger nedensellik testleri, banka kredileri ile enflasyon arasında karşılıklı nedensellik ilişkisi olduğunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

In this study, one of the most controversial debates of economics literature, namely the relationship between bank credits and inflation is studied in the context of Turkish economy. In the study, covering 1983-2007 period, total bank credits and inflation (PPI) are used. The relationships between bank credits and inflation rate are analyzed econometrically by employing Johansen cointegration analysis and error correction model. According to the results, bank credits is negatively effected by inflation, while inflation is positively effected by bank credits in the long run. Furthermore, error correction-augmented Granger causality tests show that bi-directional causality exists between bank credits and inflation.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :