Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Asimetrik enformasyon işığında halka arzların uzun dönemli performanslarının değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Okan Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
390
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, asimetrik enformasyon kavramı çerçevesinde hisse senetlerinin düşük fiyatlama olgusu ile uzun dönemli performansları arasındaki ilişkiyi, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ında ilk defa halka arz edilen firmalar ile test etmektir. Bu kapsamda 2000-2007 yılları arasında halka arz edilen 42 hisse senedi analiz edilmiştir. Araştırmada ortalama normal üstü getiriler ile kümülatif ortalama normal üstü getiriler hesaplanmıştır. 42 hisse senedinin ilk gün ortalama getirileri % 10,94 olarak hesaplanmıştır. Bununla birlikte ilk ay % 27,95 olan kümülatif normal üstü getiriler 36. ayın sonunda % 39,74'e ulaşmıştır. Kümülatif normal üstü getirilerdeki bu yükseliş, düşük fiyatlama yoluyla elde edilen avantajın uzun dönemde devam ettiğini göstermektedir.

Özet İngilizce :

In this paper we aim to test concept of low stock price and long term stock performance in the context of asymmetric information phenomenon by using data of initial public offerings at Istanbul Stock Exchange. Thus, we analyze 42 stocks which has offered to the public between years 2000-2007. We calculate average abnormal returns and cumulative abnormal return. As a result the initial average returns of the 42 stocks appear to be 10,94%. Moreover the cumulative abnormal returns which were 27,95 % rises to % 39,74 at the end of the 36th month. This significant increase in cumulative abnormal returns indicates that advantages of low pricing continues in the long term.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :