Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

An empirical model for the turkish trade balance: new evidence from ardl bounds testing analyses

Yazar kurumları :
Gelişim Univesity Faculty of Economics and Administrative Sciences1, Istanbul University Department of Economics2, Istanbul University Institute of Social Sciences3
Görüntülenme :
311
DOI :
Özet Türkçe :

In this paper, the determinants of the Turkish trade balance are tried to be analyzed in an empirical modelling approach. For this purpose, the contemporaneous ARDL-based bounds testing has been used to examine the existence of a long run co-integration relationship between the variables of our interest. The estimation results indicate that real exchange rate depreciations improves the trade balance in a strong and significant way, that domestic real income affects the trade balance negatively, and that trade balance is strongly improved due to an increase in foreign real income. No significant effect of crude oil prices can be observed on trade balance. The error correction modeling gives results in line with the long run findings of the co-integration analysis.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada Türk ticaret dengesinin belirleyicileri uygulamalı bir modelleme yaklaşımı içerisinde çözümlenmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla çağdaş ARDL temelli sınırlar testi ilgi alanımıza giren değişkenler arasındaki uzun dönemli eş-bütünleşik bir ilişkinin varlığının incelenmesi için kullanılmıştır. Tahmin sonuçları reel döviz kuru değer kayıplarının ticaret dengesini güçlü ve anlamlı bir şekilde iyileştirdiğini, yurtiçi reel gelirin ticaret dengesini negatif olarak etkilediğini ve ticaret dengesinin yabancı reel gelirdeki bir artış sonucu güçlü bir şekilde iyileştiğini göstermektedir. Ham petrol fiyatlarının ticaret dengesi üzerinde anlamlı bir etkisi gözlenememektedir. Hata düzeltme modellemesi eş-bütünleşim çözümlemesinin uzun dönem bulguları doğrultusunda sonuçlar vermektedir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :