Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Açik enflasyon hedeflemesi döneminde parasal aktarim mekanizmasinin döviz kuru kanali: türkiye üzerine ekonometrik bir analiz

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
357
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de parasal aktarımın döviz kuru kanalının etkin bir şekilde işleyip işlemediğini zaman serileri analizleri ile ekonometrik açıdan incelemektir. Açık enflasyon hedeflemesi stratejisinin uygulandığı 2006:5-2011:5 dönemini kapsayan bu çalışmada, kısa dönem reel faiz oranı, reel efektif kur endeksi, tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) ve reel sanayi üretim endeksi değişkenleri kullanılmıştır. Hata düzeltme-geliştirilmiş Granger nedensellik analizinin sonuçları, döviz kuru ile faiz oranı ve enflasyon arasında iki yönlü nedenselliğin bulunduğunu göstermektedir. Vektör hata düzeltme modeli sonuçlarına göre döviz kuru, kısa dönem faiz oranından negatif olarak etkilenirken, enflasyonu negatif olarak etkilemektedir. Sonuç olarak, bu çalışmada yapılan tüm analizler, Türkiye’de parasal aktarımın döviz kuru kanalının enflasyon üzerinde etkili olduğuna işaret etmektedir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to investigate econometrically with the time series analysis whether it is effectively operating of exchange rate channel of monetary transmission in Turkey. In the study, covering the period of 2006:5-2011:5 that the explicit inflation targeting (IT) is implemented, short time interest rate, real effective exchange rate index, consumer price index (CPI) and real industrial production index variables are used. The results of error correction-augmented Granger causality analysis show that there is bi-directional causality between exchange rate with interest rate and inflation. According to the results of error correction model, exchange rate is negatively affected by short time interest rate while negatively effecting inflation. As a result, all analyses made in the study reflect that the exchange rate channel of monetary transmission in Turkey is effective on inflation.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :