Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

A discrete particle swarm optimization algorithm for bicriteria warehouse location problem

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Kampüsü Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü1
Görüntülenme :
577
DOI :
Özet Türkçe :

The uncapacitated warehouse location problem (UWLP) is one of the widely studied discrete location problems, in which the nodes (customers) are connected to a number (w) of warehouses in such a way that the total cost, yields from the dissimilarities (distances) and from the fixed costs of the warehouses is minimized. Despite w is considered as fixed integer number, the UWLP is NP-hard. If the UWLP has two or more objective functions and w is an integer variable, the UWLP becomes more complex. Large size of this kind of complex problems can be solved by using heuristic algorithms or artificial intelligent techniques. It's shown that Particle Swarm Optimization (PSO) which is one of the technique of artificial intelligent techniques, has achieved a notable success for continuous optimization, however, PSO implementations and applications for combinatorial optimization are still active research area that to the best of our knowledge fewer studies have been carried out on this topic. In this study, the bi-criteria UWLP of minimizing the total distance and total opening cost of warehouses. is presented and it's shown that promising results are obtained.

Özet İngilizce :

Kapasitesiz Depo Yeri Belirleme Problemi, açılacak "w" adet deponun toplam açma maliyetlerinin ve düğümlerde bulunan müşteriler ile açılan depolar arasındaki uzaklıklardan kaynaklanan maliyetlerin toplamının en küçüklendiği, literatürde yaygınca bilinen bir kesikli yer belirleme problemidir. "w" sabit bir sayı olmasına rağmen bu problem Np-Hard sınıfında yer almaktadır. Eğer birden fazla amaç fonksiyonu aynı anda ele alınır ve "w" sayısı sabit yerine değişken kabul edilirse problem daha da zorlaşmaktadır. Büyük boyutlu örnekleri ise ancak sezgisel tekniklerle ele alınabilmektedir. Öte yandan Parçacık Sürüsü Optimizasyonu' nun (PSO), sürekli eniyilemede ciddi bir başarıya sahip olduğu gösterilmiştir. Fakat Kombinatoriyel Problemlerde uyarlama ve uygulama alanı hala aktif bir araştırma alanıdır ve bilindiği kadarıyla, bu başlık altında daha az çalışma yürütülmüştür. Bu çalışmada İki Kriterli Kapasitesiz Depo Yeri Belirleme Probleminin çözümü için bir Parçacık Sürüsü Optimizasyonu Algoritması önerilmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :