Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

1.5 sđgma kaymanin đstatđstđksel nedenlerđ üzerđne bđr arastirma

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Đstatistik Bölümü1
Görüntülenme :
329
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda süreçlerin mükemmellestirilmesi hedefiyle ortaya çıkan Altı Sigma kavramı ilk olarak 1980’li yıllarda Motorola tarafından dünyaya tanıtılmıstır. O zamandan günümüze, Altı Sigma felsefesini takip edenler, süreç yeterliliğini tahmin etmeden önce süreç ortalamasına belirli bir kaymanın neden eklenmesi gerektiği konusunu sorgulamaktadır. Altı Sigma literatürüne göre süreç ortalamasına eklenmesi gereken bu değer 1.4 ile 1.6 sigma arasında olup, birçok süreç için genellikle 1.5 sigma olarak kabul edilir. Böyle bir düzeltmeye neden ihtiyaç olduğu ve hata oranının tahmini için süreç ortalamasının neden farklı bir değer değil de 1.5 sigma kadar kaydırıldığı sorularının cevabı bu çalısmanın amacını olusturmaktadır.

Özet İngilizce :

Six Sigma whose aim is perfect the processes was first introduced to the world by Motorola in the 1980s. Since then, those who follow the philosophy of Six Sigma has questioned why a specific shift must be added to process mean before estimating the capability of process. According to the Six Sigma literature, the value that must be added to the process mean is between 1.4 and 1.6 sigma, and generally 1.5 sigma is used for most processes. This study aims to seek answers to the questions which are why this correction is needed and why not any value but 1.5 sigma must be added to the process mean.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :