Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kastamonu’nun göç olgusu

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
377
DOI :
Özet Türkçe :

Kastamonu ülkemizin en fazla iç göç veren illeri arasındadır. İlde özellikle kırsal kesimde yaşayan nüfus, içinde bulunduğu geçim koşullarının yetersizliği sebebiyle göç etmektedir. Kastamonu'da göç hareketleri 1950'li yıllardan itibaren ulaşım ağının kırsal alanlara ulaşmasıyla kendisini göstermiş, 1960'lı yıllardan sonra ülkemizin kalkınması trendine girmesiyle birlikte hız kazanmıştır. Günümüzde de devam eden göçler başta İstanbul olmak üzere Ankara, Kocaeli ve Karabük gibi geniş iş imkanlarına sahip olan illere doğru olmaktadır. Göçlerle Kastamonu'nun kır-şehir nüfusu oranları arasındaki denge sürekli olarak şehir nüfusunun lehine değişmektedir. Kastamonu'dan daha çok aktif nüfus göç etmektedir. Bu durum Kastamonu'nun kalkınmasının önünde büyük bir engeldir. Dolayısıyla Kastamonu'da yerel kalkınmayı sağlamak için göçleri engelleyecek tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Kastamonu is among the provinces with the highest rate of internal migration in Turkey. It is the hardships particularly for those in the countryside to make a living that contribute to the migration acts in the Province. The migration acts in Kastamonu first appeared in 1950s with the developments in the rural transportation network; and has gained momentum since 1960s, when Turkey headed for an economic development process. Due to the continuing immigration process, such cities with larger employment opportunities as Ġstanbul, in particular, Ankara, Kocaeli, and Karabük are the places to which the people from Kastamonu prefer to migrate. With the migrations, the balance between the rural population and the urban population constantly changes in favour of the latter. It is mainly the active population; in other words, the labour force that migrate from Kastamonu, which is a major obstacle in the development of the Province. Therefore, it is essential that the measures to prevent the migrations be urgently taken in order to maintain the regional development in Kastamonu.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :