Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Karadeniz kıyısında stratejik bir liman: inebolu limanı

Yazar kurumları :
Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi1, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
322
DOI :
Özet Türkçe :

İnebolu Limanı, Karadeniz Bölgesi'nin Batı Karadeniz Bölümü'nde, Kastamonu İline bağlı bir ilçe olan İnebolu'nun merkezindedir. Bu liman hinterlant olarak, Batı Karadeniz ve içerisinde başkent Ankara'nın da bulunduğu İç Anadolu Bölgesi'nin orta kesimlerini kapsamaktadır. Anadolu'nun Karadeniz'e ve oradan da uluslararası deniz ticaret yolları açılan bir kapısı olan bu liman, tarih boyunca stratejik açıdan önem taşımıştır. Milli Mücadele yıllarında İnebolu Limanı, Ankara Hükümeti'nin dış dünyaya açılan penceresi olmuş, Kurtuluş Savaşı boyunca Ankara Hükümeti'ne Bulgaristan, Romanya ve Rusya'dan sağlanan sivil ve askeri malzemelerin büyük bir kısmı bu limandan giriş yapmıştır. Dolayısıyla İnebolu Limanı; Milli Mücadele'nin kazanılmasında büyük bir rol üstlenmiştir. Tarihte olduğu gibi, yakın geçmişte de önemli roller üstlenen İnebolu Limanı, gerisindeki topografya bahane edilerek hinterlandı ile bağlantısını sağlayan karayolunda yeterli iyileştirmelerin yapılmaması ve demiryolundan mahrum bırakılması sebebiyle günümüzde yeterince kullanılmamaktadır.İnebolu Limanı, ülkemizin yapımı en uzun süren limanları arasındadır. 1882 yılında yapımına başlanan bu liman ancak 2007 yılında bitirilebilmiştir. Böylece modern tesislere kavuşan bu liman, Samsun'dan İstanbul'a kadar uzanan Karadeniz hattı içerisinde bulunduğu konum itibariyle etkin kullanılabilme kabiliyetine sahip bir liman haline gelmiştir. İnebolu limanındaki yüklemeler; ithalat, ihracat, transit ve iç ticaret dahilinde yapılmaktadır. Buradan başta Küre maden sahasından çıkarılan pirit madeni ve bakır cevheri olmak üzere mermer, granit parke taşı, taş kömürü, gübre, motorin, odun ve iş makineleri gibi çok değişik ve taşınması zor olan malzemelerin taşınması yapılmaktadır. Günümüzde İnebolu Limanı'nın gerisindeki hinterlandı ile bağlantısını sağlayan Kastamonu-İnebolu karayolunun genişletme ve düzenleme çalışmalarına başlanmıştır. Bununla birlikte, Kastamonu-Ankara arasındaki temel topografik engel olan Ilgaz Dağı'nın da yapım aşamasına gelen Ilgaz Dağı tüneliyle aşılması planlanmaktadır. Bu proje tamamlandığında İnebolu limanı, İç Anadolu'yu ve ülkemizin başkenti olan Ankara'yı en kısa yoldan Karadeniz'e ve dolayısıyla uluslar arası ticarete bağlayan bir liman haline gelecek ve ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır.

Özet İngilizce :

The İnebolu Harbor is in the center of İnebolu, a county affiliated to Kastamonu Province in the West Black Sea Section of the Black Sea Region. This harbor as a hinterland covers the West Black Sea Region and the central sections of the Middle Anatolia Region where Ankara is also situated. This harbor, which is a portal of Anatolia to the Black Sea, and to international marine commerce routes, has had significance strategically throughout history. In the years of the Turkish War of Independence, the İnebolu Harbor was the window of the Ankara Government opening to the outer world and most of the civil and military equipment obtained from Bulgaria, Romania and Russia to the Ankara Government entered the country through this harbor. Therefore, the İnebolu Harbor undertook a great role in winning the Turkish War of Independence. The İnebolu Harbor, which undertook significant roles in the near past too as it did in history, lost its previous significance in time on the pretext of the topography behind it because sufficient improvements were not made on the highway which makes the connection with the hinterland and because the harbor was deprived of a railroad. The İnebolu Harbor is among the harbors whose construction lasted the longest. This harbor, which was begun to be constructed in 1982, was finished only in 2007. Thus, this harbor, which obtained modern facilities, has become a harbor which has an efficient capability of use due to its location in the Black Sea Region line extending from Samsun to İstanbul. In the İnebolu Harbor freights, import, export, transit and domestic trade are done. In this harbor, mainly pyrite and copper ore extracted in the Küre mining area and a variety of materials which are difficult to transport such as marble, granite paving stone, hard coal, fertilizer, diesel oil, wood and engineering vehicles are transported. Today the widening and regulation of Kastamonu-İnebolu highway have been begun which makes the connection with the hinterland behind the İnebolu Harbor. Also, the basic topographic obstacle Ilgaz Mountain is planned to be passed over through the Ilgaz Mountain Tunnel, which has come to the stage of construction. When this project is completed, the İnebolu Harbor will become a harbor which connects the Middle Anatolia Region and the capital of our country, Turkey to the Black Sea Region and thus to international trade routes, and it will make significant contributions to the economy of our country

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :