Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Batman şehrinin kuruluş ve gelişmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi Ġnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Coğrafya Bölümü1
Görüntülenme :
504
DOI :
Özet Türkçe :

Batman, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde petrole bağlı olarak son 50 yılda hızlı gelişerek il statüsü kazanmış orta ölçekli bir şehirdir. 1950 öncesinde Ġluh adında küçük bir köy iken Raman Dağı'nda pertrolün bulunması ve 1966 yılında modern rafinerinin kurulmasıyla gelişmeye başlamıştır. Türkiye'de 1970 yılından sonraki şehirleşme hareketleri sürecinde hızlı gelişen örnek şehirlerden biridir. Batman'da görülen hızlı şehirleşme hareketleri belli dönemler halinde gerçekleşmiştir. 1990 yılına kadar olan gelişmede petrol çıkarımı ve rafineri, bu dönemden sonra ise özellikle terör nedeniyle kırsal alanlardan gelen göçler etkili olmuştur. Bu çalışmada, nüfus artışındaki belirli dönemler dikkate alınarak Batman şehrinin kuruluş ve gelişmesi; 1955 yılına kadar olan dönem, 1955-1980, 1980-1990, 1990-2000 ve 2000-2010 yılları arasındaki gelişme dönemleri olarak 5 farklı dönem halinde değerlendirilmiştir.

Özet İngilizce :

Batman, which is located in the Southeastern Anatolia Region of Turkey, is a medium-sized city that has rapidly developed within the last five decades thanks to petroleum extraction and thus gained the status of a province. Batman, once a small village called Iluh before 1950, started to develop with the extraction of petroleum on Mountain Raman and the establishment of modern oil refinery in 1966. It is one of the model cities that have rapidly developed in the process of urbanization in Turkey after 1970. Rapid urbanization movements in Batman came about in specific periods. Petroleum extraction and establishment of an oil refinery played a considerable role in the development of Batman city until 1990, and after this period, migrations from rural areas especially due to terrorist actions had an effect in the development process of the city. In this study, considering specific periods with regards to population growth, the foundation and development process of Batman city was evaluated in five different periods including the period till 1955, the development periods from 1955 to 1980, from 1980 to 1990, from 1990 to 2000 and from 2000 to 2010.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :