Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

2008 küresel krizinin güney kafkasya ülkelerine etkileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
334
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye'nin kuzeydoğusunda, Karadeniz ile Hazar Denizi arasında, Taman Yarımadası'ndan Apşeren Yarımadası'na kadar uzanan dağlardan ismini alan ve farklı dil, din, etnik grup ve kültür varlığıyla kozmopolit bir yapı arz eden Kafkasya, Karadeniz ve Hazar Denizi arasında coğrafi ve stratejik açıdan bir bütün oluşturmakla birlikte, bugün, daha çok tarihi ve siyasi nedenlerle Kuzey ve Güney Kafkasya diye anılır olmuştur. Kuzey Kafkasya halen Rusya Federasyonu'na bağlı bulunmaktadır. Güney Kafkasya'yı oluşturan üç ülke, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ise, 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla adına küreselleşme denen tarihin hızlı aktığı bir süreçte bağımsızlıklarına kavuşmuşlardır. Güney Kafkasya, bugün, bir taraftan ön Asya'nın giriş kapısı, eski ipek yolunun geçiş güzergahı, enerji ve nakil hatlarının önemli bir koridoru, diğer taraftan ise; çok dilli, dinli ve etnik yapılı konumuyla hem bir kültürel zenginlik kaynağı, hem de potansiyel bir etnik çatışma coğrafyası konumundadır. Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan'dan oluşan Güney Kafkasya ekonomileri, dünyanın diğer bölgeleri gibi, 2008 küresel finans krizinden olumsuz etkilenmiş; özel sektör kredi büyümesini tekrar canlandırmak, bu ekonomilerin çoğunun ortak mücadelesi olmuştur. Krizin hemen öncesi dönemindeki yüzde 80'lik yüksek artışlarla kıyaslandığında, kredi genişlemesi hızla yavaşlamış ve hatta bazı ülkelerde reel olarak negatife dönmüştür. Bu ülkelerde hükümetler bankacılık sektörünün üzerindeki baskıyı azaltacak önlemler almışlardır. Çalışmamızda kredi genişlemesini tekrar sağlayarak yüksek ekonomik büyüme sağlamayı amaçlayan bu önlemler ele alınacaktır. Bu önlemler, kısa vadede, bankaların bilançolarını onarmalarına destek verilmesini ve likidite/sermaye enjeksiyonlarını içermekte, orta vadede ise dolar kullanımının azaltılmasını ve ulusal kredi piyasalarının gelişimini teşvik etmektedir.

Özet İngilizce :

The mountains which are called as the "Caucasus" that are located in the northeast of Turkey between the Black Sea and the Caspian Sea and stretches from Taman Peninsula to Apşeron Peninsula gives their name to the land that is also called the Caucasus Region. With its different language, religion, ethnic groups and cultural structures the Caucasian Region shows a mixture structure although it is a whole land between the Black Sea and the Caspian Sea from the geographic and strategic point of views. Today, this region is divided into two sub-regions such as the Northern and the Southern Caucasus especially because of its historical and political pasts. The Northern Caucasus now belongs to Russian Federation. The tree countries consisting of Armenia, Azerbaijan, Georgia are included in the Southern Caucasus and they won their sovereignty in a period which was called as "globalization" after the collapse of the Soviets Union in 1991. Today, the Southern Caucasus is the entrance gate to Central Asia, migration route of the old Silk Road, an important corridor of energy and transmission lines in one hand and also it is both a potential ethnic challenge geography and a source of cultural welfare with its multi lingual, religious, ethnic structure in the other hand. As in the other countries around the world, banking systems in the South Caucasian economies, comprised of Armenia, Azerbaijan, Georgia were adversely affected by the 2008 global crisis; A common challenge across most economies is to revive private-sector credit growth. Compared with the high increases of 80 percent in the period immediately prior to the crisis, credit growth has slowed sharply and even turned negative in real terms in a number of economies. Governments in many countries have taken measures to address banking sector stress. The measures for restoring credit growth and thus a high economic growth will be discussed in a part of our work. In the short run, such measures include aiding banks to repair balance sheets and also providing liquidity. In the medium term, measures should promote to decrease the use of US dollar and the development of local debt markets.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :