Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Dilbilim Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mustafa filminin öz(n)elliği

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
360
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmamızda, Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamını konu alan ve kamuoyunda oldukça fazla tartışma (polemik) yaratan Can Dündar'ın 2008 yılında gerçekleştirdiği Mustafa adlı filmini göstergebilim kuram ve ilkelerine dayanarak incelemeye çalışacağız. Bunu yaparken, öncelikle sinema dilinin ne olduğunu betimleyecek, daha sonra belgesel film ile kurmaca film arasındaki ayrımı ortaya koyarak, Mustafa adlı filmin, üst-sözcelem öznesi olan yönetmeninin, filmin içeriğini biçimlerken, hangi tür anlatım biçimlerini kullandığını inceleyip, bu kurgulama tekniklerinin filmin anlamlandırılma sürecinde ve en önemlisi filmin seyirci tarafından anlamlandırılmasında nasıl rol oynadığını açıklamaya çalışacağız. Saussure'un dilsel göstergenin, gösteren gösterilen ikiliğinden esinlenerek, Hjelmslev'in her türlü iletişim dizgelerini açıklamada kulandığı göstergeyi anlatım ve içerik düzlemlerinden oluşan bir bütün olarak öneren göstergebilimsel bağıntı kuramı çalışmamızın yöntemsel olarak ana ilkesini oluşturacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study we examined the semiotic aspects of the controversial movie Mustafa (2008) based on the life of Mustafa Kemal Atatürk, which was directed by Can Dündar. While doing this, we described the language of cinema and exhibited the distinction between the documentary and fictional movie. We, then, tried to define the role of editing techniques over the phase of interpretation of the movie Mustafa by examining its directors meta-enunciational elements, the use of wording. The backbone of the study was Hjelmslev's relational theory of semiotics, inspired from Saussure's theory on dualism of signifier and signified, which he used in order to explain every system of communication and that posits the sign as the composition of the expression and content.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :