Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

From motherless brooklyn to öksüz brooklyn: translating the style of jonathan lethem

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü1
Görüntülenme :
284
DOI :
Özet Türkçe :

The works of the contemporary American author Jonathan Lethem suggest themselves as a fertile ground for a sound discussion of style during the translation process due to the distinctive style that the author develops in his novels. This study entitled "From Motherless Brooklyn to Öksüz Brooklyn: Translating the Style of Jonathan Lethem" takes the aforementioned argument as a point of departure, and provides an analysis of the Turkish translation of Motherless Brooklyn from the vantage point of stylistics, as well as from the perspective of the notion of metonymics. In terms of analyzing the style of the target text and source text respectively, this paper benefits from Raymond van den Broeck‟s model so as to develop a descriptive approach. Furthermore, as regards to the notion of metonymics, this paper draws on Maria Tymoczko‟s theoretical writings on the subject in order to demonstrate the metonymic aspects of Motherless Brooklyn, and the second chapter of the novel "Motherless Brooklyn" respectively, with the purpose of setting the ground for a stylistic analysis of the target text through the notion of metonymics. Moreover, by concentrating on the excerpts from "Öksüz Brooklyn", the article provides a stylistic analysis of Sabri Gürses‟ translation with the intention of offering the chance for the reader to trace the distinctive style of Jonathan Lethem through the Turkish translation of his novel.

Özet İngilizce :

Çağdaş Amerikan yazar Jonathan Lethem‟ın eserleri, yazarın romanlarında geliştirdiği biçem dikkate alındığında, çeviri sürecinde biçem kavramının sahip olabileceği rolü inceleyebilmek açısından verimli bir zemin oluşturmaktadır. Bu çalışma, söz konusu tartışmayı çıkış noktası alarak, Motherless Brooklyn‟in Türkçe çevirisinin, biçem ve metonimi kavramları açısından bir çözümlemesini sunmaktadır. Makalede, kaynak ve erek metinlerin çözümlenmesi aşamasında, çeviri eylemine yönelik betimleyici bir anlayış geliştirebilmek maksadıyla, Raymond van den Broeck‟in modelinden faydalanılmaktadır. Buna ek olarak makale, metonimi kavramı bağlamında, Maria Tymoczko‟nun konu hakkında kaleme aldığı kuramsal yazılarından yararlanarak, erek metnin, metonimi kavramı ışığında biçemsel açıdan çözümlenmesine zemin hazırlamak için sırasıyla, kaynak metnin ve kaynak metinle aynı adı taşıyan ikinci bölümünün metonimik özelliklerini ortaya koymaktadır. Ayrıca, Öksüz Brooklyn‟den seçilen pasajlar üzerine odaklanan çalışma, okura, Sabri Gürses‟in çevirisinin biçemsel açıdan bir çözümlemesini sunarak, Lethem‟ın romanlarında geliştirdiği biçemi Türkçe çevirisinden izleme olanağı vermektedir.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :