Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 6 , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yönetişim ilkelerinin uygulanmasında kamu denetçiliği (ombudsmanlık) kurumu ve avrupa birliği sürecinde türkiye açısından önemi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Vergi Dairesi1
Görüntülenme :
279
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüz çağdaş devlet anlayışı, uygulamalarının hesabını verebilen ve yaptıklarının arkasında duran devletti ifade etmektedir. Bu anlayıs çerçevesinde devlet yönetiminde şeffaflık, hesap verebilirlik, adillik ve sorumluluk bugünün aranılan kamu yönetim ilkeleridir. Kamu idaresinin hatalı ve yanlış uygulamaları karsısında vatandaşların haklarını koruyan ayrıca kamu yönetimi üzerinde etkin bir denetim aracı olan kamu denetçiligi (ombudsmanlık) kurumu Avrupa Birliği sürecinde Türkiye açısından önem arz etmektedir. 2000 yılında TBMM’de tartışılmış ve Cumhurbaşkanınca veto edilmiş olmasına rağmen 13 Ekim 2006 tarih ve 5548 kanunun numarası ile Resmi Gazetede “Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu” adı altında yayımlanan kanun, Türk Kamu İdaresi ve Avrupa Birliği müktesebatına uyum açısından atılmısş önemli bir adımdır.

Özet İngilizce :

Todays contemporary state approach is the one that it can give an explanation to its practices and stands behind what it did. In this respect transperancy, accountability, fairness and responsibility are todays important public goverment principles. The public auditor (ombudsman) institute which is an effective inspection method on public administration and watching for citizens right that result from defective public administration is important in European Union process. Although in 2000 debated by Turkish National Asembly and vetoted by president, The Public Auditor Institute Law which was published on 13 October 2006 by 5548 law number is an important step in terms of Turkish Public Administration and adaptation to European Union acquirements.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :