Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye tekdüzen muhasebe sisteminde nazım hesapların önemi ve dış ticaret işlemlerindeki yeri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi1
Görüntülenme :
225
DOI :
Özet Türkçe :

Muhasebenin temel amacı işletmenin devamını sağlamak ve gerekli finansman olanaklarından yararlanmak üzere ilgili kişilere yeterli açıklık ve doğrulukta finansal raporların düzenlenmesi için bilgi düzeninin oluşturulmasıdır. İşletmelerin, küreselleşme ile birlikte çok hızlı büyüyen ulusal ve uluslararası finans pastasından pay alabilmeleri, bilgi düzenlerinin bu piyasalara uygun açıklıkta anlaşılabilir düzeyde hazırlanması ile doğrudan bağlantılıdır. Türkiye’de kurumların mali raporlarının hazırlanmasında temel yapı Tekdüzen Muhasebe Sistemi bütün geliştirme çalışmalarına karşın yeterli değildir. Özellikle mali tablolarda yer almayan koşullu işlemler, vergi kanunlarına uyumlaştırma işlemleri, yabancı paralı işlemlerin ulusal para bazında takibinin zorunluluğu ve ulusal paranın yabancı paralar karşısında değerinin esnek oluşu nedeniyle bu tür işlemlerin gerçek değerinin bilinememesi sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunların çözümü Tekdüzen Hesap Planında Nazım Hesaplar olarak belirtilen fakat kullanımı konusunda yeterli açıklama bulunmayan ve de kullanımı çok sınırlı kalmış olan bir hesap sınıfıdır. Bu makalede bu hesap sınıfının özellikle dış ticaret işlemlerinde kullanımı ile ilgili bilgi verilmeye çalışılmaktadır.

Özet İngilizce :

To organize the convenient frame to produce the clear and accurate information of the businesses for interested people or groups who want to manage or invest is the main goal of accounting. For companies, to obtain a share from the ever growing financial potential of the market, due to the globalism, is directly related with the clarity and accuracy of their financial and reporting system. Despite all improvement efforts, Turkish Uniform Accounting system is still not efficient enough for the statements as mentioned above. Especially the conditional transactions which are not represented in the financial statements, adjustment transactions in the tax assessment, or foreign currency operations which have to be recorded with the national currency and which have to be inspected with the original currency due to the floating exchange rates, are some of the deficiencies of the uniform system. The account class namely “Nazım Hesaplar” classified in the uniform chart of accounts which can be called “Memo Accounts” or “Off- Balance Sheet Accounts”, and which is not explained clearly enough is the main solution of most of the problems. How to execute these accounts in the foreign trade is the aim of this study.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :