Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk borçlar kanunu ve alman medenî kanununa göre cezaî şartın indirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Ticaret Üniversitesi1
Görüntülenme :
399
DOI :
Özet Türkçe :

Türk Borçlar Kanununda ve Alman Medenî Kanununda cezaî şartın belirlenmesi ve miktarı
konusunda bir sınırlama getirilmemiş, kural olarak, tarafların sözleşme özgürlüğü ilkesi çerçevesinde ceza miktarını serbestçe kararlaştırmasına imkân verilmiştir. Bazı hallerde, alacaklının zararının olmamasına rağmen, sözleşmenin bütünü değerlendirildiğinde, borçlunun ödemek zorunda olduğu ceza miktarı, aşırı derecede yüksek olabilir. Bu durumda, gerek Borçlar Kanunumuza (m.161/III) ve gerekse Alman Medenî Kanununa göre (m.343), hâkim, aşırı yüksek olan cezaî şartı indirebilir. Bu çalışmada, Borçlar Kanunumuza ve Alman Medenî Kanununda cezaî şartın indirilmesine ilişkin hükümler karşılaştırmalı olarak incelenecektir.

Özet İngilizce :

Turkish Law of Obligations and the German Civil Code in terms of penal clause identification and a limit on the amount not been, as a rule, the parties under the principle of freedom of contract freely agreed upon the amount of penal clause is given opportunities. In some cases, despite the lack in creditor's loss, all of the reviews of the contract, the debtor have to pay the penalty amount, may be extremely high. In this case, according to the Turkish Law of Obligations (art.161/III) and the German Civil Code (art.343), judge reduces extremely high requirement in the penal clause. In this work, will be examined as a comparative in Turkish Law of Obligations and the German Civil Code about reduction of penal clause articles

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :