Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 4 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The türkish broad money demand

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi1
Görüntülenme :
259
DOI :
Özet Türkçe :

In this paper, we try to examine the Turkish M2Y broad money demand and its determinants for the period 1987.1-2004.2 with quarterly data. For this purpose, we first specify the construction of a money demand model, and give a literature review of international evidence for empirical studies carried out. By using modern econometric techniques, then, we construct an empirical broad money demand model for Turkish economy, and compare the estimated results with the findings of some other empirical money demand studies carried out on Turkish economy. The main findings of our study indicate that the broad money demand is insensitive to real income, and we attribute this case to the highly unstable growth performance of the economy and the rapid financial innovation process which decreases the correlation between monetary and income agregates. Money demand function indicates instabilities within estimation period, probably because of domestic economic crises conditions and political uncertanties. Also, the main determinant of our money demand model is estimated as inflationary expectations.

Özet İngilizce :

Çalışmamızda 1987.01-2004.02 dönemi için üçer aylık veriler kullanılarak M2Y para talebinin belirleyicileri incelenmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla öncelikle para talebi modelinin oluşumu incelenmekte ve konuyla ilgili yazın taraması özet bilgiler sunularak gerçekleştirilmeye çalısılmaktadır. Daha sonra Türkiye ekonomisi üzerine bir para talebi uygulaması gerçekleştirilmekte ve tahmin edilen sonuçlar diger bazı uygulamalı çalışmalar ile karsılaştırılmaktadır. Çalışmamız sonucu elde edilen baslıca bulgular M2Y para talebinin reel gelire karsı duyarlılık göstermediği ve tahmin edilen para talebi ilişkisinin inceleme dönemi içerisinde önemli istikrarsızlıklar gösterdiği şeklindedir. Bu sonuçlar ise ekonominin göstermiş olduğu hayli istikrarsız büyüme sürecine ve finansal piyasaların yaşadığı hızlı değiişime atfedilmektedir. Ayrıca incelenen para talebi iliskisinin baslıca belirleyici unsuru enflasyon olgusu olarak tahmin edilmektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :