Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tehlikeli atıkların sınır ötesi taşınması ve bertarafının kontrolüne ilişkin basel konvansiyonu

Yazar kurumları :
Ercincan Üniversitesi1, İstanbul Ticaret Üniversitesi2
Görüntülenme :
294
DOI :
Özet Türkçe :

Konvansiyon, gelişmiş ülkelerde üretilen tehlikeli atıkların gelişigüzel bir şekilde gelişmekte olan ülkelere boşaltılmasına karşı oluşan protestolar sonucunda ortaya çıkan kamuoyu baskısı ile 1989 yılında İsviçre’nin Basel şehrinde kabul edildi. Basel Konvansiyonu’nun amacı tehlikeli ve diğer atıkların sınırlar arasında güvenli bir şekilde nakli için kapsamlı bir sistem kurup işbirliğini sağlamak ve bu gibi atıkların taşınımını azaltmak veya kontrol altına almaktır. Konvansiyon, 25. maddesinde yer alan yirminci onay, kabul, resmi teyit, tasdik veya üyelik belgesinin teslim edilmesini takip eden doksanıncı gün olan 5 Mayıs 1992 tarihinde Basel Konvansiyonu yürürlüğe girmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Hazardous wastes aren’t attractive for producers, shippers, transporters, recipients and gov-ernments. Hazardous waste movement and disposal problem is a heavily environmental and political issue. The export of hazardous wastes has been recognized as a dangerous trade which must be regulated and minimized by the international community. 1989 Basel Conven-tion on the Control of the Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Dis-posal is widely accepted in international area. The Convention is designed to provide a glob-al framework for regulating and minimizing the movement of hazardous waste across bor-ders. And also it designed to provide a global framework for regulating the movement of ha-zardous waste across international borders

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :