Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tehlikeli atıkların sınır ötesi taşınımından doğan zararlardan sorumluluk ve tazminata dair basel protokolü

Yazar kurumları :
Ercincan Üniversitesi1
Görüntülenme :
260
DOI :
Özet Türkçe :

Tehlikeli Atıkların Sınır Ötesi Taşınımından Doğan Zararlardan Sorumluluk ve Tazminata Dair Basel Protokolü, atıkların sınır ötesi taşınımının ve bertarafının sebep olduğu insan sağlığı, mülkiyet ve çevresel zarar risklerinin farkında olarak, “Tehlikeli Atıkların Sınır Ötesi Taşınımı ve Bertarafının Kontrolüne Dair Basel Konvansiyonu”nun etkinliğini artıracak bir yol olarak düşünülmüştür. Protokol, yetersiz mali imkanlar, teknoloji eksikliği, yasadışı bo-şaltım veya kaza sonucu dökülme halleriyle ilgili olarak gelişmiş ülkelere yöneltilen taleplere karşı kapsamlı bir sorumluluk ve tazminat sistemi getirme amacındadır

Özet İngilizce :

Protocol on Liability and Compensation for Damage Resulting from Transboundary move-ments of Hazardous Wastes and Their Disposal's primarily aim is to improve of efficiency of Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal with aware of damage to human health, property and environment from trans-boundary movements and disposal of hazardous wastes. Secondly, Protocol aimed for estab-lish a comprehensive liability and compensation regime about developed countries, related for insufficient economic resources, low technology, illegal or accidental dumping

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :