Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Siyasal güç faktörü olarak anayasa mahkemesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Ticaret Üniversitesi1
Görüntülenme :
301
DOI :
Özet Türkçe :

Geleneksel erkler dengesi sistemi, modern partiler devletinde fonksiyon yeteneğini kay-betmiştir. Erklerin ayrılması, denetiminin sağlanması ve bu denge sisteminin eski etki gücünü kazanabilmesi için yeni faktörlere ihtiyaç vardır. Bir denetim organı olarak Anayasa Yargısı burada devreye girer. Anayasa Mahkemesinin kurumsallaştırılması, daha çok “hukuk devle-ti” idealinden ve “erkler ayrılığı” ile iktidarın dengelenmesi isteğinden kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte parlamentonun üstünlüğünün dengelenmesi için sadece hukuk devleti düşüncesi yeterli görülmemiş, Anayasa Yargısının gerçek meşruluğunu, Anayasanın üstün-lüğünden aldığı anlayışı ağırlık kazanmıştır. Anayasa Yargısı sadece ve daima hukuk normlarının olmadığı veya Anayasa Yargısının kendi yorumuna göre Anayasanın siyasal organlara takdir hakkı tanıdığı yerde son bulur. İşte bu nokta Anayasa yargısının fonksiyonel ve mantıksal sınırıdır

Özet İngilizce :

The traditonal model of the balance of powers has stopped functioning at the time of the mod-ern states of political parties. In this situation, new factors are necessary to achieve the divi-sion of power, to check it and to get the effectiveness of this balance system back, The role of the Constitutional Review starts here as a control mechanism. The reason of the institutionalization of the Constitutional Court is mostly based on the desire about rule of law ideal and the balance of power of governance. However, the rule of law principle was not considered as sufficient to balance the supremacy of the Parliament.. It has been defended that Constitutional Review takes its real legitimacy from the supremacy of the Constitution. Constitutional Review ceases where there is not any legal norms or where Constitution gives discretionary right to the political bodies in accor-dance with the interpretation of Constitutional Review. This points to the logical and func-tional boundaries of the Constitutional Review.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :