Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Rekabet üstünlüğü sağlamada insan kaynakları ve rekabet stratejileri uyumunun önemi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Ticaret Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Dış Ticaret Bölümü1
Görüntülenme :
268
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüz rekabet ortamında işletmelerin hayatta kalabilmeleri ve rekabetçi avantaj kazanabilmeleri, bir taraftan sahip oldukları nitelikli insan kaynaklarına ve bu kaynakları ellerinde tutabilme düzeylerine, diğer taraftan rekabet stratejileri ile uyumlu İK stratejileri geliştirebilmeleri ve uygulayabilmelerine bağlı dır. Bu bağlamda yapılan araştırmalar, işletmenin rekabet stratejileri ile insan kaynakları stratejisi arasındaki uyumun, işletmeler açısından rekabet avantajı elde etme ve bu avantajın sürdürülebilirliğinde etkin bir rol üstlendiğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, Miles & Snow (1978) ve Porter (1980) tarafından literatüre kazandırılan rekabet stratejileri ile insan kaynakları strateji/uygulamaları arasındaki ilişkiler, “uyum” ve “bütünleştirme” bağlamında incelenerek; bu ilişkilerdeki uyum ve bütünleşmenin işletmelerin rekabet üstünlüğü elde etme ve sürdürebilme süreçlerindeki önemi vurgulanmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

In today’s challenging competitive atmosphere; survival and competitive advantage gains of firms depend not only on qualified human resources and how to retain them, but also development of HR strategies and their applications which would fit the competitive strategies of firms. The studies in this area indicate that combination of business strategies and human resources practices play a crucial role as a boost for firms to reach and sustain their competitive advantages. In this study, the relationship between the competition strategies developed by Miles & Snow (1978), and Porter (1980), and human resources strategies/applications are discussed within “alignment” and “integration” context. In addition to this, the contribution of a harmonious relationship HRM and competitive strategies for the firms in gaining and sustaining competitive advantage in the market is evaluated.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :