Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 4 , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Para borçlarında temerrüt hallerinde munzam zarar

Yazar kurumları :
İstanbul Ticaret Üniversitesi 1
Görüntülenme :
277
DOI :
Özet Türkçe :

Borçlanılan konunun ifası mümkün iken geciktirilmesi veya yerine getirilmemesi borçlunun temerrüdünü oluşturur. Borçlu temerrüde düşmede kusurlu ise, temerrüt faizinin yanı sıra alacaklının oluşan zararının giderilmesi için gerekirse ek ödeme yapmak yükümlülüğündedir. Bunun amacı, alacaklının temerrüt tarihinden evvelki mal varlığı değerlerinin yeniden oluşturulmasıdır. Alacaklı bu zararı talep edebilmek için zararı oldugunu ve bu durumdan borçlunun sorumlu oldugunu kanıtlamak zorundadır. Ülkemizde munzam zararın hesaplanmasında, enflasyon verileri, devlet iç borçlanma senetleri faizleri, mevduat faizleri ve döviz kurları dikkate alınmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The delay or not fulfilling the debt issue creates the default of the debtor. If the debtor has a fault on coming to a default situation, he is obliged to make an additional payment for the loss of the creditor as well as the default interest. The purpose of this is to form the property assets of the creditor before the default date. In order to claim this loss, the creditor has to prove that he has loss because of this issue and the debtor is responsible for this loss. In our country, inflation data, government security interests, deposit interests and foreign exchange rates are taken into account for calculating cumulative loss.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :