Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Oecd ülkeleri için ekonomik yakınsama öngörüsünün zaman serisi panel birim kök yöntemleri ile sınanması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı1
Görüntülenme :
401
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada neo-klasik büyüme kuramına dayalı yakınsama öngörüsü 26 OECD ülkesine ait kişi başına reel gelir verileri kullanılarak yeniden incelenmeye çalışılmaktadır.Çağdaş bazı panel birim kök sınamaları dikkate alınarak 1970 – 2007 örneklem dönemi için elde edilen temel bulgular OECD ülkeleri kişi başına reel gelir düzeylerinin lider ülke olarak seçilen ABD kişi başına reel gelir düzeyine yakınsamasının reddedilemediğini göstermektedir. Buna karşılık, OECD ülkeleri kişi başına reel gelir düzeylerinin OECD ortalama kişi başına reel gelir düzeyine yakınsamasının dikkate alınması durumunda panel birim kök sıfır varsayımının gerçek veriler tarafından desteklendiği görülmektedir

Özet İngilizce :

In this paper the convergence hypothesis based on the neo-classical growth theory is tried to be re-examined by using per capita real income data of 26 OECD countries. Considering some contemporaneous panel unit root tests for the 1970 – 2007 sample period, the main findings obtained indicate that we are unable to reject that the per capita real income levels of OECD countries converge to the USA per capita real income level, chosen as the benchmark country. However, when the convergence of per capita real income levels of OECD countries to the average of OECD per capita real income level is considered, the panel unit root null hypothesis is seen to be supported by the actual data.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :