Yıl 2012, Cilt: 1 Sayı : 1 Sayfalar 1 - 9 2012-01-01
EVALUATION OF BANK MERGERS WITHIN THE CONTEXT OF COMPETITION LAWAND THE PERMIT WHICH WILL BE GIVEN TO PROPOSED BANK MERGERS BY THECOMPETITION BOARD
BANKA BİRLEŞMELERİNİN REKABET HUKUKU KAPSAMINDADEĞERLENDİRİLMESİ VE BANKA BİRLEŞMELERİNE REKABET KURULUTARAFINDAN VERİLECEK İZİN
Seda Ş. GÜNGÖR
16 261

Bank mergers, even though banks are established as corporations, will be accomplished not according to Turkish Commercial Code but by complying to some special arrangements done by Banking Regulation and Supervision Agency. Bank mergers are also subject to the control by the application of provisions on the Protection of Competition in order to determine if the order of competition is violated. However, as provided by Banking Law No. 5411, number of specific conditions should exist in the application of such control mechanism to banks. According to Banking Law, in a case which a bank merger is identified as subject to Banking Regulation and Supervision Agency, than such a merger is to be controlled by the provisions on the Protection of Competition, and the decision will only be made by the Competition Board with regard to if a violation has occurred or not with such merger. In our study: bank mergers are evaluated in terms of Banking Law and Competition Law; extent of the control mechanism which a merger is subject to and its stages are explained particularly within the context of Competition Law
Bankalar anonim şirket olarak kurulmalarına rağmen, yapacakları birleşmeler Türk Ticaret Kanununa göre değil banka birleşmeleri için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan özel düzenlemelere uyularak gerçekleştirilecektir. Bankaların birleşmeleri aynı zamanda Rekabetin Korunması Hakkında kanun hükümleri uygulanarak rekabet düzenini bozup bozmadığı açısından da denetime tabidir. Ancak bu denetimin bankalara uygulanabilmesi için 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu belli şartların gerçekleşmesini öngörmektedir. Bankacılık Kanununa göre bir bankanın dâhil olduğu birleşmenin Rekabet Kurumunun denetimine tabi olduğu tespit edildikten sonra söz konusu birleşme Rekabet Kanunu hükümleri uyarınca denetime tabi olup bu birleşme hakkında rekabet düzenini ihlal edip etmediği hususunda Rekabet Kurulu tarafından karar verilecektir. Çalışmamızda bankaların birleşmesinin bankacılık ve rekabet hukuku tarafından değerlendirilmesi yapılmış olup özellikle Rekabet Kanunu kapsamında bir birleşmenin tabi olduğu denetimin kapsamı ve aşamaları açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Bafra, E. (2009). Rekabet Hukuku Açısından Banka Birleşmeleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2012
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2012


Makalenin Yazarları
Seda Ş. GÜNGÖR