Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kongre turizminin geliştirilmesinde kongre ve ziyaretçi bürolarının rolü ve önemi

Yazar kurumları :
İstanbul Ticaret Üniversitesi1
Görüntülenme :
238
DOI :
Özet Türkçe :

Görsel ve işitsel erişebilirliğin artması, turizm sektöründe bundan yarım yüzyıl önce geniş kitlelerin tüketim kalıbı içinde olmayan yeni “taleplerini” devreye sokmaktadır. Başlangıçta deniz, kum, güneş gibi dinlenme amaçlı turizm ağırlıklı iken, gelir düzeylerinin yükselmesi ve harcanabilir gelirlerin artması, kültür, tarih, sağlık, kongre vb. alanlarda turizm etkinliklerinin artmasına yol açmaktadır. Bu eğilimi öngören ve hazırlıklarda bir adım öne geçen ülkeler turizmde “yeni ürünler” sunarak kendilerini “cazibe merkezi” haline getirmeye çalışmakta ve turizm gelirlerini artırmaktadır. Geç kalanlar ise “izleyici” olarak daha düşük gelirlere razı olmak zorunda kalmaktadırlar. Türkiye, geleneksel turizm alanında olduğu kadar kongre turizmi gibi alternatif turizm alanlarında da önemli potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin etkin ve verimli şekilde değerlendirilebilmesi, gerekli altyapı ve üstyapı donanımlarının varlığı kadar, destinasyon tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini planlayan ve etkin biçimde uygulayan, paydaşları ile organik ilişkiler içinde olan Kongre ve Ziyaretçi Büroları’nın varlığına da bağlıdır. Bu çalışmada, Türkiye’de mevcut ve kurulması öngörülen Kongre ve Ziyaretçi Büroları’nın geliştirilmesi ve daha işlevsel hale getirilebilmesi için gerekli unsurların ve yeni bir yapılanma modelinin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The advancement of audio-visual attainability in tourism sector calls out new demands that did not exist in the consumption patterns of big crowds half a century ago.Initial targets were sea,beach and the sun;increasing income levels and consumable income has caused tourism activities related to culture,history,health and congress to become more popular.The countries that have foreseen this trend get prepared and launch ‘’new’’ products;thus spend more effort to promote their countries as centers of attraction in these aspects,gaining high touristic income while laggards stay as spectators and settle for lower levels of income respectively. Turkey possesses important potential in congress tourism as in the rest of traditional tourism areas.The evaluation of this potential effectively and efficiently depends on the presence of Congress and Visitors Bureaus,their planning and effectively executing marketing and destination promotion activities as well as the presence of necessary infrastructure and superstructure. In this study our purpose is to introduce a new structural model ,indicating necessary factors for the restructuring and improvement of the existing and foreseen convention bureaus in order to make them more operational in the future.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :