Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Konaklama işletmelerinin yönetim yapılarının web tabanlı pazarlama faaliyetlerine etkisi üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi1, Yıldız Teknik Üniversitesi2
Görüntülenme :
215
DOI :
Özet Türkçe :

İlişkisel tarama türünde olan bu araştırmanın amacı, Türkiye’deki konaklama işletmelerinin yönetim yapılarının, bu işletmelerin web tabanlı pazarlama faaliyetleri üzerinde etkili olup olmadığının belirlenmesidir. Durum tespitine yönelik hazırlanan bu çalışmanın araştırma grubunu oluşturan işletmeleri, “hotel guide”da yer alan üç, dört ve beş yıldızlı konaklama işletmelerinden, web sitesine sahip olanlar oluşturmaktadır. Araştırmada verilerin toplanması için online bir anket formu hazırlanmış ve önceden tespit edilen 461 konaklama işletmesinin mail adreslerine e-posta ile gönderilmiştir. Hazırlanan bilgisayar programı aracılığıyla, anketler doldurulduğu anda elektronik ortamda depolanarak veri tabanı oluşturulmuştur. Verilerin çözümlenmesinde SPSS paket programı kullanılmış ve yapılan analiz sonucunda elde edilen bulgular yoruma tabi tutulmuştur. Analizler ise, çapraz tablolar yardımıyla ve Chi- Square test tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan, Türkiye’deki konaklama işletmelerinin; bağımsız, yerli zincir ve yabancı zincir olmalarının web tabanlı pazarlama faaliyetleri üzerinde kısmen etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın temel kaynaklarını; turizm, internet ve pazarlama konularındaki yerli ve yabancı literatürün yanı sıra, konaklama işletmelerinden elde edilen veriler oluşturmuştur.

Özet İngilizce :

The main objective of this descriptive study is to find out whether the managerial structures of hospitality firms have an effect on activities of web-based marketing. The firms taken as sample for the study comprise the ones in “hotel guide” with three, four and five stars with web sites. An on-line questionnaire form was prepared to gather the data and was sent to the e-mail addresses of the 461 hospitality firms. Through the computer software developed, data base was formed as the mails were sent back. In the analysis of the data SPSS package program was used and findings obtained as the result of the analyses performed were interpreted. Analyses, on the other hand, were conducted using Chi-square and crosstable test techniques. The conclusion drawn from the study was that the characteristics of the hospitality firms, whether they are independent, local chain or international chain, has partial effects over their activities of web-based marketing. The main resources of the study were comprised of data from the hospitality firms as well as foreign and local reviews on tourism, the internet and marketing.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :