Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 4 , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ispat hukukunun esasları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi1
Görüntülenme :
329
DOI :
Özet Türkçe :

İspat etmek, hakimi bir vakıanın varlıgına ikna etmeyi basarmak demektir. Alman CMK, fiilin gerçeklestirilmesi, failin kusuru, cezanın miktarı açısından, yani kusur ve ceza sorunu açısından önemli olan kosulların tespiti için, delil elde etmenin sıkı biçimliligini öngörmüstür (Sıkı ispat): ispat araçları ve kullanım biçimi sınırlandırılmıştır. Mahkeme, bütün diger hususları Serbest spat metodundaki mutad uygulamaya göre arastırabilir. Yani hakim, muhakemede herhangi bir tarzda vicdani kanı olusturulabilir. Hukuk Usulü Muhakemesinden farklı olarak, ceza muhakemesinde, çarpıcı bir ilke olarak bir mahkemenin kararına iliskin bütün önemli vakıaların herhangi bir biçimde ispat edilmek zorunda oldukları ilkesi geçerlidir. Fakat eger bir vakıa asikar ise, o takdirde istisnaen ispat edilmeye muhtaç degildir. Delil elde etme yasagı yanında, ispat konusu, ispat aracı, ispat metodu, nısbi ispat ve keza delil değerlendirme yasakları vardır. Zehirli Agacın Meyvesi kuramı, hukuka aykırı delilden hareketle elde edilen delili de hukuka aykırı sayar. Özel sahıslar aracılıgıyla hukuka aykırı biçimde elde edilen deliller de kullanılamaz.

Özet İngilizce :

Proving means to succeed in persuading the judge on the existence of an event. The German Criminal Procedural Law envisages a strict formalism about obtaning the evidence in order to determine the conditions which are essential from the point of view of the realization of the act, delinquency of the perpetrator, the amount of the punishment, namely point under delinquency and punishment (Strict Evidence): the instruments of the evidence and their manner of usage are restricted. The court may examine all other issues according to the usual practice under the method of liberal evidence. In other words, the judge may constitute the conscientious opinion in any manner. Being different from the civil procedural law, in the criminal procedure a remarkable principal which is composed of the necessity of all essential events pertaining to the court decision to be proved is valid. But, if the existence of an event is obvious, as exeptional it isn’t necessary to be proved. Beside the prohibition on obtaining the evidence, there are also prohibitions about the subject of evidence, evidence instruments, the method of evidence, relative evidence, evaluation of evidence. The theory of The Fruit of The Poisoned Tree accepts that the evidence which is derived from an illegal evidence is also illegal. Even, the evidences which are obtained by means of private persons being contrary to law cannot be used.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :